Viser alle 13 resultater

E-bog: Fra Fejlfinder til Ressourcedetektiv

DKK 169.00

Fra Fejlfinder til Ressourcedetektiv – når anerkendelse kommer fra hjertet

af Hanne Aalling Risager

E-bog(PDF)

Forældre og andre voksne fagpersoner vil det bedste for børn, og stiller derfor store krav til sig selv i samværet med børn. Det kan være svært at leve op til, og det medfører ofte følelsen af afmagt og usikkerhed. Fokus kommer derfor hele tiden til at være på det, der ikke virker.

Bekymringer, forvirring og misforståelser rykker ind, og følelsen af, at der er noget galt både med en selv og barnet, kommer til at præge og påvirke samværet i dagligdagen. Resultatet er, at der opstår mange unødvendige og opslidende konflikter.

De udfordringer og problematikker tager Hanne Aalling Risager fat om i sin bog. Små genkendelige historier åbner op for at forældre og voksne gennem intuition selv finder konkrete anvisninger og løsninger i samspil med barnet.

Bogen giver også indsigt i børns verden og deres måde at opfatte ting på, og den hjælper til at stille spørgsmål fremfor at konkludere på noget man som voksen reelt ikke ved noget om. Med sin anerkendende tilgang hjælpes forældre og voksne gennem egne refleksionsprocesser til at flytte fokus væk fra fejlfinderen og det problematiske til at se de gode intentioner og få mere fokus på det, der virker.

Forældre, voksne og børn bliver bedre til at kommunikere og forstå hinanden, selvværdet rykker ind, glæden og forståelsen øges, og færre og kortevarende konflikter præger forholdet. Bogen gør glad, den giver håb, og den giver inspiration, overskud og energi.  Det er en varm og kærlig bog, som giver stor inspiration og stof til eftertanke. Den er humoristisk, og samtidig bliver du rørt. Bogen er til dig, der vil børn det bedste.

E-bog: Når børn blomstrer – om at mestre livet

DKK 169.00

Når børn blomstrer – om at mestre livet

af Hanne Aalling Risager

E-bog(PDF)

Noget af det sværeste at være vidne til er et barn, der har det skidt, eller et barn der har det, vi kalder en uhensigtsmæssig adfærd. Vi bliver som forældre eller andre voksne frustrerede, kede af det eller vrede og rammes ofte af afmagt over ikke at kunne hjælpe, med det resultat at det påvirker hele vores måde at være sammen med barnet på.

Vi har fokus på det, der er ikke virker, og oplever ofte at vores gode intention om at være anerkendende kommer til kort. Det betyder, at vi helt overser den gode intention bag adfærden eller de iboende styrker, som medfødt ligger i barnet, alt det der skal til, for at barnet kan forandre.

Bogen ”Når børn blomstrer – om at mestre livet” tager netop fat i det tema.

Du får nye vinkler til at forstå og have forståelse for, hvad et barn har brug for i de aktuelle situationer. Det kan f.eks. dreje sig om at føle sig mobbet, at have angst, at opleve savn, eller at et barn slår.

Du får konkrete redskaber præsenteret, hvor du får mulighed for at udvikle de bedste trivselsvilkår i samspil med barnet og dermed skabe et fundament for et godt barneliv. Du får gennem forfatterens autentiske historier samt enkle og letforståelige fortællemåde indsigt i, hvad der styrer og påvirker et barns udfordringer, og ikke mindst hvad der skal til fra dig, for at et barn løfter sig ud af sine problemer og udfordringer ved egen indre kraft. Det der får barnet til at blomstre og mestre livet.

Bogen er en praksis- og refleksionsbog, og det betyder, at du undervejs gennem Ressourcedetektivens TIPS samt Tænkeboksen møder kommenterer eller spørgsmål, som åbner op for dit eget indre refleksionsrum. Du får dermed kontakt til alt det, der gør dig i stand til at forandre.

Bogen er en forlængelse af ”Fra Fejlfinder til Ressourcedetektiv – når anerkendelse kommer fra hjertet”, men kan læses som en selvstændig bog.

E-book: From Fault Finder to Talent Finder

DKK 169.00

From Fault Finder to Talent Finder

… when appreciation comes from the heart

E-book(PDF)

A practice book for you who want to work with appreciation in everyday life. You may be a parent or a grown-up who works with children,
or just someone who happens to have an interest in children and appreciation.

Hanne Aalling Risager gives a thorough introduction to the concept of appreciation, and she has spiced her book
with lots of delightful and funny examples of appreciation from real life. A whole new world opens up with the writer’s
open and authentic narrative style. She takes her starting point in her own appreciative practice both as a professional
and as a mother, and makes room for the children and lets them speak for themselves.

The Talent Finder´s TIPS give inspiring ideas as to how you yourself can change things, and help you find the good stories where the appreciative approach works for you.
The “Food for thought” box asks open reflective questions which give you the possibility to go deeply into the essence and substance of appreciation and enable you to
understand and handle children´s conflicts even better.

It is a warm and affectionate book, it is very inspiring and gives food for thought. It is both humorous and touching. This book is for someone like you who want the best for children.

Fra Fejlfinder til Ressoucedetektiv

DKK 249.00

Fra Fejlfinder til Ressourcedetektiv – når anerkendelse kommer fra hjertet

af Hanne Aalling Risager

(Bog, paperback)

Forældre og andre voksne fagpersoner vil det bedste for børn, og stiller derfor store krav til sig selv i samværet med børn. Det kan være svært at leve op til, og det medfører ofte følelsen af afmagt og usikkerhed. Fokus kommer derfor hele tiden til at være på det, der ikke virker.

Bekymringer, forvirring og misforståelser rykker ind, og følelsen af, at der er noget galt både med en selv og barnet, kommer til at præge og påvirke samværet i dagligdagen. Resultatet er, at der opstår mange unødvendige og opslidende konflikter.

De udfordringer og problematikker tager Hanne Aalling Risager fat om i sin bog. Små genkendelige historier åbner op for at forældre og voksne gennem intuition selv finder konkrete anvisninger og løsninger i samspil med barnet.

Bogen giver også indsigt i børns verden og deres måde at opfatte ting på, og den hjælper til at stille spørgsmål fremfor at konkludere på noget man som voksen reelt ikke ved noget om. Med sin anerkendende tilgang hjælpes forældre og voksne gennem egne refleksionsprocesser til at flytte fokus væk fra fejlfinderen og det problematiske til at se de gode intentioner og få mere fokus på det, der virker.

Når børn blomstrer – om at mestre livet

DKK 279.00

Når børn blomstrer – om at mestre livet

af Hanne Aalling Risager

(Bog, hæftet)

Noget af det sværeste at være vidne til er et barn, der har det skidt, eller et barn der har det, vi kalder en uhensigtsmæssig adfærd. Vi bliver som forældre eller andre voksne frustrerede, kede af det eller vrede og rammes ofte af afmagt over ikke at kunne hjælpe, med det resultat at det påvirker hele vores måde at være sammen med barnet på.

Vi har fokus på det, der er ikke virker, og oplever ofte at vores gode intention om at være anerkendende kommer til kort. Det betyder, at vi helt overser den gode intention bag adfærden eller de iboende styrker, som medfødt ligger i barnet, alt det der skal til, for at barnet kan forandre.

Bogen ”Når børn blomstrer – om at mestre livet” tager netop fat i det tema.

Du får nye vinkler til at forstå og have forståelse for, hvad et barn har brug for i de aktuelle situationer. Det kan f.eks. dreje sig om at føle sig mobbet, at have angst, at opleve savn, eller at et barn slår.

Du får konkrete redskaber præsenteret, hvor du får mulighed for at udvikle de bedste trivselsvilkår i samspil med barnet og dermed skabe et fundament for et godt barneliv. Du får gennem forfatterens autentiske historier samt enkle og letforståelige fortællemåde indsigt i, hvad der styrer og påvirker et barns udfordringer, og ikke mindst hvad der skal til fra dig, for at et barn løfter sig ud af sine problemer og udfordringer ved egen indre kraft. Det der får barnet til at blomstre og mestre livet.

Bogen er en praksis- og refleksionsbog, og det betyder, at du undervejs gennem Ressourcedetektivens TIPS samt Tænkeboksen møder kommenterer eller spørgsmål, som åbner op for dit eget indre refleksionsrum. Du får dermed kontakt til alt det, der gør dig i stand til at forandre.

Bogen er en forlængelse af ”Fra Fejlfinder til Ressourcedetektiv – når anerkendelse kommer fra hjertet”, men kan læses som en selvstændig bog.


Berit Jessen, daglig pædagogisk leder:

Bogen ”Når børn blomstrer …. om at mestre livet” læste jeg med lige så stor interesse, som da jeg læste Hannes første bog.  Og jeg blev heller ikke skuffet denne gang. Jeg blev rørt og glad og i den grad mindet om, hvor vigtige vi voksne er i børns liv. Det er fantastisk at læse om, hvordan Hanne har fundet ind til det, der virker, og det fortæller hun så smukt om i denne bog. Hun indvier os i metoder og erfaringer, som vi alle kan lære af. Derved også blive en voksen, der ved, hvad der skal til for at et barn ved egen indre kraft løfter sig ud af sine problemer og udfordringer.  På hver eneste side i bogen er der berigende ord og tanker, der inspirerer og giver grund til eftertanke. Det er rørende læsning, når Hanne fortæller om de børn, hun har mødt, også hvordan hun med værdighed fortæller børnene om måden, hun arbejder på. Hun udviser dem så megen respekt. Hanne stiller børnene spørgsmål, der åbner op, således de får lov til at beskrive, hvad de føler, mener, tænker og oplever.  Hanne har en evne til at sætte ord på det, hun gør og beskrive sine indtryk og tanker på en levende måde. Samtidig, som i denne bog, har hun en ærlig og ligefrem fortællestil med tips og gode eksempler, som får læseren derhen, hvor man er i stand til at være en voksen, der bidrager til, at børn blomstrer.

Lene Maagaard:

Jeg er netop færdig med at læse “Når børn blomstrer” og den kan du godt være stolt over. Indholdet er så brugbart i det daglige arbejde med børnene. Jeg er vejleder, og jeg kan se, at de tre zoner og styrkerne er godt teori, der meget let kan kobles sammen med iagttagelser af børns reaktioner, når vi snakker ud fra observationerne. Tak for det. Jeg er før stødt på “styrkerne” og ud fra dine eksempler i bogen, har jeg fået nye redskaber til, hvordan de også kan anvendes. En meget givende bog, der er lige til at gå til.

Plakat: De 24 styrker

DKK 219.00

“De 24 styrker” kan anvendes som et samtale- og dialogredskab, specielt udviklet til at skabe positiv og indsigtsgivende kommunikation.  Derudover kan den pynte hjemme på væggen eller i institutionen.

Plakat: De 3 zoner

DKK 219.00

“De 3 zoner” kan anvendes som et samtale- og dialogredskab, specielt udviklet til at skabe positiv og indsigtsgivende kommunikation.  Derudover kan den pynte hjemme på væggen eller i institutionen.

Plakat: De 3 zoner (A4)

DKK 149.00

“De 3 zoner” i A4 version kan anvendes som et samtale- og dialogredskab, specielt udviklet til at skabe positiv og indsigtsgivende kommunikation. Den kan tages med over alt og er nem at bruge i samtaler og til undervisning.

Plakat: De to ulve

DKK 219.00

“De to ulve” kan anvendes som et samtale- og dialogredskab, specielt udviklet til at skabe positiv og indsigtsgivende kommunikation.  Derudover kan den pynte hjemme på væggen eller i institutionen.

Plakat: De to ulve (A4)

DKK 149.00

“De to ulve” i A4 version kan anvendes som et samtale- og dialogredskab, specielt udviklet til at skabe positiv og indsigtsgivende kommunikation. Den kan tages med over alt og er nem at bruge i samtaler og til undervisning.

Styrkekort – Bordudgave

DKK 269.00

RessourceDetektivens styrkekort er et samtale- og dialogredskab, specielt udviklet til at skabe positiv kommunikation, skabe bedre forståelse for sig selv og hinanden. Derudover giver de indsigten i, hvordan styrkerne hjælper os til at løse opgaver og udfordringer. Indsigten i styrkerne hjælper os til at være mennesker og menneskelige.

Styrkekort – Klassesæt

DKK 3,490.00

RessourceDetektivens styrkekort kan du også få som klassesæt. RessourceDetektivens styrkekort er et samtale- og dialogredskab, specielt udviklet til at skabe positiv kommunikation, skabe bedre forståelse for sig selv og hinanden. Derudover giver de indsigten i, hvordan styrkerne hjælper os til at løse opgaver og udfordringer. Indsigten i styrkerne hjælper os til at være mennesker og menneskelige.

Styrkekort – Vægudgave A4

DKK 449.00

P-Huset har udviklet RessourceDetektivens Styrkekort, der er et samtaleredskab, der udvikler og styrker kommunikation, skaber bedre forståelse for sig selv og hinanden, samt giver kraften til at skabe livet.