Når børn blomstrer

– Om at træde ud af mobningens skygge og ind i fællesskabets styrke

Projektet er et samarbejde mellem flere forskellige aktører, og henvender sig til børn i alderen cirka 10-15 år, i 4.-8. klasse, som oplever at blive mobbet og derfor mistrives. Projektet løber over en 3-årig periode fra december 2020 til december 2023.

Når børn oplever sig mobbet i skolen og sat uden for et fællesskab, sker der tab af trivsel, glæde og selvværd. Dette går udover indlæringen og den mentale sundhed, og det kan sætte sig spor langt ind i voksenlivet.

Det vil vi hos RessourceDetektiven gerne være med til at ændre.

Med vores kompetencer og redskaber har vi erfaring i at hjælpe disse børn med at finde egne indre styrker, så de ved egen kraft kan løfte sig igennem og ud af de udfordringer, som mobning kan medføre.

Formålet med projektet er:

  • At guide børnene i den anerkendende og styrkebaserede tilgang i forhold til dem selv, individuelt og på gruppebasis
  • At give børnene muligheden for at finde egne styrker, der kan hjælpe dem med at være i det, der udfordrer i skolen samt få sagt fra overfor dem, de oplever sig mobbet af
  • At give børnene muligheden for at blive ressourcedetektiver i eget liv, for derved at finde det der virker og gøre mere af det

Nyt om projektet

Maj 2021: Frivillige søges

Har du lyst til at blive en del af de frivillige ildsjæle i forbindelse med projektet ”Når børn blomstrer – om at træde ud at mobningens skygge og ind i fællesskabets styrke” eller bare vide lidt mere om projektet, så kontakt:

  • Hanne Aalling Risager på telefon 3052 9333 eller på mail 
  • Heidi Borum Ortega på telefon 2244 2500 eller mail

Du kan læse mere om projektet i disse foldere