Når børn blomstrer

– om at træde ud af mobningens skygge og ind i fællesskabets styrke

Når børn oplever sig mobbet i skolen og sat uden for et fællesskab, sker der tab af trivsel, glæde og selvværd. Dette går udover indlæringen og den mentale sundhed, og det kan sætte sig spor langt ind i voksenlivet.

Det vil vi hos RessourceDetektiven gerne være med til at ændre.

Med vores kompetencer, samt redskaber hos RessourceDetektiven, har vi erfaring i, at vi kan hjælpe disse børn med at finde egne indre styrker, så de ved egen kraft kan løfte sig igennem og ud af de udfordringer, som mobning kan medføre.

Formålet:

  • At guide børnene i den anerkendende og styrkebaserede tilgang i forhold til dem selv individuelt og på gruppebasis
  • At give børnene muligheden for at finde egne styrker, der kan hjælpe dem med at være i det der udfordrer i skolen samt få sagt fra overfor dem de oplever sig mobbet af
  • At give børnene muligheden for at blive ressourcedetektiver i eget liv, for derved at finde det der virker og gøre mere af det

På den måde styrkes børnenes trivsel, glæde og selvværd.

Samarbejde med Selvhjælp Sydvest og Tønder Kommune

Vi har derfor i et samarbejde med Selvhjælp Sydvest og Tønder Kommune skabt projektet ”Når børn blomstrer – om at træde ud af mobningens skygge og ind i fællesskabets styrke”.

Projektet løber over en 3-årig periode, og det henvender sig til børn i alderen ml. ca. 10-15 år (4.- 6. klasser/6.- 8.klasser), der oplever sig mobbet og derfor mistrives. Børnene inddeles i grupper med 4 – 8 børn, og to voksne gruppeledere.

Vores opgave er at kompetenceudvikle de voksne gruppeledere i at arbejde med vores styrkekort, introducere til De tre Zoner samt De to Ulve, samt være med og stå for undervisningen af de første grupper af børn. Vi står også for supervision af gruppelederne undervejs. Formålet med projektet på sigt er, at Selvhjælp Sydvest overtager hele projektet efter den 3-årige løbetid.

Vi ved erfaringsmæssigt, at børn, der oplever sig mobbet, ofte ikke har tilknytning til en fritidsaktivitet, og derfor har vi tænkt andre relevante aktører ind. Julemærkehjemmet Fjordmark deltager, således at børnene efter endt ophold har en base at vende tilbage til, hvor de kan fortsætte den gode og positive udvikling, som er sat i gang. Broen Tønder og Broen Danmark er også aktive deltagere, og de har mulighed for at støtte børnene ved at betale kontingent og relevant udstyr efter behov.

Samarbejdet med Tønder Kommune forgår med forskellige afdelinger, og fælles for alle afdelinger er, at de hjælper med at udbrede kendskabet til projektet, så vi derigennem kan rekruttere både børn og frivillige hjælpere.

Nyheder om projektet

Frivillige søges

Har du lyst til at blive en del af de frivillige ildsjæle i forbindelse med projektet ”Når børn blomstrer – om at træde ud at mobningens skygge og ind i fællesskabets styrke” eller bare vide lidt mere om projektet, så kontakt:

  • Hanne Aalling Risager på telefon 3052 9333 eller mail  eller
  • Heidi Borum Ortega på 2244 2500 eller mail

Læs pressemeddelelsen her

Du kan læse mere om projektet i disse foldere