Viser alle 3 resultater

Out Of Stock

Find det der virker og gør mere af det

DKK 299.00

Bogen udkommer fredag d. 27.11.2020

Find det der virker og gør mere af det

– om trivsel, glæde, selvværd og den nye tids energi

af Hanne Aalling Risager

(Bog, hæftet)

Det er med selvværd, trivsel og glæde som med blomster: Jo mere fokus og kærlighed, jo mere vand gødning i den rette mængde, de får – jo mere vokser og blomstrer de. Det er ikke magi. Snarere er det sund fornuft blandet med opmærksomhed og indføling.

Hanne Aalling Risager har skrevet en bog, der gennem en række casehistorier giver læseren indsigt og viden om at styrke selvværdet og livsglæden hos både børn og voksne i forskellige livssituationer – ved at turde lytte med hjertet og uden fordomme, stille åbne og reflekterende spørgsmål og kunne rumme andres og sin egen smerte. Undervejs i bogen giver hun masser af konkrete tips til, hvad du selv kan gøre for at hjælpe dig selv, dine børn og andre omkring dig.

Forfatteren har interesseret sig for personlig udvikling gennem hele sit liv – og hun har lært, at når hun tør stå ved sig selv og have fokus på det, der virker for hende, så er hendes livsglæde, trivsel og selvværd steget betragteligt. Når hun coacher og underviser i personlig udvikling, oplever hun gang på gang, hvordan for eksempel et udfordret barn bliver forløst, når det genvinder troen på sig selv, og de negative energier bliver sluppet.

Bogen henvender sig til alle, der arbejder med mennesker – eller som ønsker at blive klogere på sig selv og sine relationer til for eksempel børn og børnebørn.


Marlene Grøftehauge:

Du har igen begået en bog, som er relevant og fyldt med guldkorn for mange mennesker. Jeg er vild med dine mange gode casehistorier, som sætter alle de teoretiske begreber flot i spil. Det bliver konkret, hvad du mener – og hvad der virker.
Og det er super med din sammenfattende TÆNKEBOKS og dine TIPS. Det gør det hele meget handlingsanvisende og nemt at forholde sig til.

Bogen udkommer fredag d. 27.11.2020

Fra Fejlfinder til Ressoucedetektiv

DKK 249.00

Fra Fejlfinder til Ressourcedetektiv – når anerkendelse kommer fra hjertet

af Hanne Aalling Risager

(Bog, paperback)

Forældre og andre voksne fagpersoner vil det bedste for børn, og stiller derfor store krav til sig selv i samværet med børn. Det kan være svært at leve op til, og det medfører ofte følelsen af afmagt og usikkerhed. Fokus kommer derfor hele tiden til at være på det, der ikke virker.

Bekymringer, forvirring og misforståelser rykker ind, og følelsen af, at der er noget galt både med en selv og barnet, kommer til at præge og påvirke samværet i dagligdagen. Resultatet er, at der opstår mange unødvendige og opslidende konflikter.

De udfordringer og problematikker tager Hanne Aalling Risager fat om i sin bog. Små genkendelige historier åbner op for at forældre og voksne gennem intuition selv finder konkrete anvisninger og løsninger i samspil med barnet.

Bogen giver også indsigt i børns verden og deres måde at opfatte ting på, og den hjælper til at stille spørgsmål fremfor at konkludere på noget man som voksen reelt ikke ved noget om. Med sin anerkendende tilgang hjælpes forældre og voksne gennem egne refleksionsprocesser til at flytte fokus væk fra fejlfinderen og det problematiske til at se de gode intentioner og få mere fokus på det, der virker.

Når børn blomstrer – om at mestre livet

DKK 279.00

Når børn blomstrer – om at mestre livet

af Hanne Aalling Risager

(Bog, hæftet)

Noget af det sværeste at være vidne til er et barn, der har det skidt, eller et barn der har det, vi kalder en uhensigtsmæssig adfærd. Vi bliver som forældre eller andre voksne frustrerede, kede af det eller vrede og rammes ofte af afmagt over ikke at kunne hjælpe, med det resultat at det påvirker hele vores måde at være sammen med barnet på.

Vi har fokus på det, der er ikke virker, og oplever ofte at vores gode intention om at være anerkendende kommer til kort. Det betyder, at vi helt overser den gode intention bag adfærden eller de iboende styrker, som medfødt ligger i barnet, alt det der skal til, for at barnet kan forandre.

Bogen ”Når børn blomstrer – om at mestre livet” tager netop fat i det tema.

Du får nye vinkler til at forstå og have forståelse for, hvad et barn har brug for i de aktuelle situationer. Det kan f.eks. dreje sig om at føle sig mobbet, at have angst, at opleve savn, eller at et barn slår.

Du får konkrete redskaber præsenteret, hvor du får mulighed for at udvikle de bedste trivselsvilkår i samspil med barnet og dermed skabe et fundament for et godt barneliv. Du får gennem forfatterens autentiske historier samt enkle og letforståelige fortællemåde indsigt i, hvad der styrer og påvirker et barns udfordringer, og ikke mindst hvad der skal til fra dig, for at et barn løfter sig ud af sine problemer og udfordringer ved egen indre kraft. Det der får barnet til at blomstre og mestre livet.

Bogen er en praksis- og refleksionsbog, og det betyder, at du undervejs gennem Ressourcedetektivens TIPS samt Tænkeboksen møder kommenterer eller spørgsmål, som åbner op for dit eget indre refleksionsrum. Du får dermed kontakt til alt det, der gør dig i stand til at forandre.

Bogen er en forlængelse af ”Fra Fejlfinder til Ressourcedetektiv – når anerkendelse kommer fra hjertet”, men kan læses som en selvstændig bog.


Berit Jessen, daglig pædagogisk leder:

Bogen ”Når børn blomstrer …. om at mestre livet” læste jeg med lige så stor interesse, som da jeg læste Hannes første bog.  Og jeg blev heller ikke skuffet denne gang. Jeg blev rørt og glad og i den grad mindet om, hvor vigtige vi voksne er i børns liv. Det er fantastisk at læse om, hvordan Hanne har fundet ind til det, der virker, og det fortæller hun så smukt om i denne bog. Hun indvier os i metoder og erfaringer, som vi alle kan lære af. Derved også blive en voksen, der ved, hvad der skal til for at et barn ved egen indre kraft løfter sig ud af sine problemer og udfordringer.  På hver eneste side i bogen er der berigende ord og tanker, der inspirerer og giver grund til eftertanke. Det er rørende læsning, når Hanne fortæller om de børn, hun har mødt, også hvordan hun med værdighed fortæller børnene om måden, hun arbejder på. Hun udviser dem så megen respekt. Hanne stiller børnene spørgsmål, der åbner op, således de får lov til at beskrive, hvad de føler, mener, tænker og oplever.  Hanne har en evne til at sætte ord på det, hun gør og beskrive sine indtryk og tanker på en levende måde. Samtidig, som i denne bog, har hun en ærlig og ligefrem fortællestil med tips og gode eksempler, som får læseren derhen, hvor man er i stand til at være en voksen, der bidrager til, at børn blomstrer.

Lene Maagaard:

Jeg er netop færdig med at læse “Når børn blomstrer” og den kan du godt være stolt over. Indholdet er så brugbart i det daglige arbejde med børnene. Jeg er vejleder, og jeg kan se, at de tre zoner og styrkerne er godt teori, der meget let kan kobles sammen med iagttagelser af børns reaktioner, når vi snakker ud fra observationerne. Tak for det. Jeg er før stødt på “styrkerne” og ud fra dine eksempler i bogen, har jeg fået nye redskaber til, hvordan de også kan anvendes. En meget givende bog, der er lige til at gå til.