Troen på den enkelte er afgørende

RessourceDetektiven blev grundlagt i 2003 af nuværende direktør, Hanne Aalling Risager. Grundsynet i virksomheden er, at der er værdier, ressourcer og styrker i alle mennesker. Det, at vi tror på den enkelte og den enkeltes ressourcer, er helt afgørende i vores arbejde. Den, der føler sig set, hørt og forstået, finder også grundlaget for at tro på sig selv og derved finde styrken og modet til at udvikle sig fagligt og personligt.

Målet er at hjælpe mennesker

Vi arbejder ud fra den anerkendende og styrkebaserede tilgang. Med det som fundament har vi skabt RessourceDetektivens vifte af visuelle redskaber, der skaber indsigt og bevidsthed omkring, at meningsfulde relationer skabes ved at tage et personligt ansvar for egen adfærd og kommunikation. Redskaberne kan anvendes i utallige situationer og til uanset set hvem, vi står over for. Vi er tolken, der oversætter og gør det komplicerede enkelt. Vi er vejlederen, der styrker mennesker til at finde sin egen vej gennem følelsen af frihed, respekt og værdifuldhed.

Vores mål er at hjælpe mennesker med at få det bedste ud af enhver situation, modet til at være autentisk og intuitiv, og dermed blive den bedste udgave af sig selv til stor motivation og inspiration for andre.

Vi beskæftiger os primært med personlig og faglig udvikling af ledere og medarbejdere, der arbejder med børn, unge samt voksne.

Vi tilbyder:

  • Uddannelse som ressourcedetektiv
  • Coaching, supervision og undervisning af ledere på forskellige niveauer samt medarbejdere
  • Coaching af børn og unge samt forældre
  • Foredrag og oplæg på dansk, engelsk og tysk
  • Organisationsprocesser over tid, hvor vi skræddersyr efter behov

CSR-certificering ved Tønder Kommune

Vi har opnået Tønder Kommunes CSR-certificering i 2018/19, 2020/21, 2021/22 og nu igen 2023/2024. Certificeringen får man, når man, som vi, er med til at løfte et socialt ansvar, hvilket vi gør ved at have ansat tre medarbejdere i fleksjob.

Vi tror på mennesker

Vi er en HR-virksomhed med afsæt i, at vi tror på menneskers ressourcer og potentialer, og derigennem er med til at skabe trivsel, glæde, meningsfuldhed, motivation og engagement. For os er det vigtigt, at det ikke bare er noget, vi underviser i, det er også vigtigt, at vi selv udlever det hver eneste dag.

Medarbejderne, der er ansat i fleksjob, fortæller, at det har en stor betydning for dem, at der er brug for én. De oplever en stor følelse af værdi og ligeværdighed.

En win-win situation

For en virksomhed med vores størrelse er det en win-win situation. Vi får løst forskellige mindre arbejdsopgaver af stor betydning af kompetente og dygtige medarbejdere, som på grund af deres sårbare situation “bare” har brug for lidt længere tid til at løse opgaven. Samtidig er vi med til at skabe en arbejdsplads med stor fokus på netop trivsel, glæde, meningsfuldhed, motivation og engagement.