Uddannelsen som ressourcedetektiv

 

I 2008 deltog jeg i et netværk sammen med andre, der alle arbejder med den anerkendende tilgang. Her mødte jeg Susanne Kjær, og hun foreslog mig at lave en uddannelse som ressourcedetektiv. Jeg tog imod udfordringen, og i 2015 blev det første hold ressourcedetektiver uddannet.

Det at arbejde med den anerkendende og styrkebaserede tilgang, også kaldet positiv psykologi og empowerment, gør noget ved mennesker. Vi bliver bedre til at se muligheder – også i det vi indimellem kan opleve som umuligt. Vi bliver klare og tydelige i vores kommunikation både verbalt og kropsligt, er ved bliver vi autentiske og ægte. Gennem vores bevidste væren, står vi ved, hvem vi er. Vi bliver i stand til at se, høre, forstå, rumme og ikke mindst vejlede. Derved udlever vi vores største potentialer og evner.

Gennem uddannelsens forskellige elementer oplever du et personligt løft. Du kommer i kontakt med anerkendelsens sande natur, og du lærer dine egne styrker at kende. Derved får du mulighed for at afkode andres styrker og arbejde med dem så det andet menneske løfter sig. Det være sig børn, unge, kolleger, medarbejdere osv. Med uddannelsen ønsker vi at få ambassadører rundt forskellige steder, som er med til at sikre trivsel, glæde og meningsfuld kommunikation med afsæt i, at vi tror på mennesker, og med at finde det der virker, og gøre mere af det.

Vi har siden 2015 uddannet otte hold på grunduddannelsen her i huset og flere er på vej

Derudover har vi uddannet 3 hold i Fredensborg kommune, og 7 hold hos Hjernecenter Syd.  Vi har også uddannet 1 hold på modul 3 og 4, og det næste hold er undervejs.

Uddannelsen er blevet skabt over tid i samspil og med inspiration fra alle de institutioner, som jeg har været i kontakt med gennem tiden som konsulent, hvor vi har arbejdet med at introducere og implementere den anerkendende og styrkebaserede tilgang.

Uddannelsen er baseret på menneskesynet om, at der er styrke, værdier og ressourcer i alle mennesker. Under uddannelsen bliver du præsenteret for RessourceDetektivens forskellige redskaber, som vi går i dybden med. Redskaberne er f.eks. RessourceDetektivens styrkekort, De tre Zoner, og de er blevet udviklet over længere tid. På uddannelsen får du en mulighed for virkelig at arbejde i med dig selv, menneskesynet samt redskaberne.

Uddannelsen er meget fleksibel og tilrettelagt i flere moduler, der kan tages over tid. Uddannelsen skræddersys, så den passer til den faglige indgang, der er behov. Det bliver gjort gennem indhold samt det individuelt selvvalgte feltarbejde mellem modulerne.

Følgende faggrupper har indtil nu taget uddannelsen:

 • Institutionsledere – døgninstitution, daginstitution og sfo
 • Souschefer
 • Pædagoger
 • Kost- og vejleder
 • Pædagoger fra hhv. daginstitutioner, sfo og klub
 • Skolepædagoger
 • Dagplejere
 • Lærer
 • Socialrådgiver/tilsynskonsulent vedr. plejefamilier
 • Coach
 • Social- og sundshjælpere samt assister

Samspillet på tværs mellem de forskellige faggrupper er utrolig givende og inspirerende for deltagerne.

Stig Andersen fra Humlebæk udtaler:

Andre udtalelser om uddannelsen

”Hvis du gerne vil lære at forstå andre, må du først forstå dig selv, og det kan den her uddannelse hjælpe dig til. Du får så meget, som du slet ikke forventer, og det er så FEDT! Gør det!”

”En uddannelse som man ikke har lyst til at tage hjem fra, og som der er så meget mere i, end der er ord for.”

”Intet er umuligt. Det handler bare om at turde!”

”Jeg har fået boostet mit selvværd!”

”Det har været en super inspirerende og udfordrende opgave, at have noget at øve sig i imellem kursusgangene. Det selv at definere opgaven, udføre den og tage et stykke viden med retur derfra, det har virket fantastisk for mig!”

”Jeg har fået en øget opmærksomhed på hvor mine egne ressourcer ligger. Ud fra dette, har min personlighed ændret sig en lille smule. Ja det lyder stort, men det er det også, og jeg kan mærke det i dagligdagen.”

”At troen på mennesker, starter ved troen på os selv. Og at samspillet med andre mennesker kan være så intenst, at vi alle bliver tændt af hinandens energi.”

”Jeg giver 6 Stjerner ud af 6. Uddannelsen har det hele, lidt til og meget mer´!”

Ressourcedetektiv og vej-leder

Uddannelsen til ressourcedetektiv og vejleder er en livslang uddannelse, men du skal starte et sted, og vi kan indtil videre tilbyde tre forløb  – grunduddannelsen og to overbygninger.

Uddannelsen er meget praksisorienteret, og imellem modulerne skal du lave feltarbejde, der relaterer til din egen praksis og det overordnede mål med uddannelsen.

Vi har fokus på ro og nærvær – tid til egen refleksion, refleksion i fællesskab og vidensdeling.  Vi arbejder med kombinationen af den anerkendende og styrkebaserede tilgang samt empowerment i samspillet mellem barnet eller den unge og dig, samt din rolle og din måde at være til stede på som vejleder eller underviser. Alt sammen noget der har stor betydning for, hvordan et barn eller en ung kommer styrket gennem en evt. sårbar og umiddelbart uoverskuelig udfordring eller periode.

På alle moduler arbejder vi med de erfaringer, du har med dig fra din daglige praksis. Når vi mødes 2. gang tager vi udgangspunkt i det, der er sket siden sidst, dit feltarbejde, samt dine tanker og overvejelser undervejs. Her fremlægger du også, hvad du har lært til gensidig vidensdeling samt erfaringsudveksling. Der vil være coaching mellem modulerne.

Uddannelserne er inkl.

 • Overnatning i enkeltværelse samt forplejning under begge moduler, dog undtaget aftensmad på 2. dagen. Det sørger du selv for evt. sammen med de øvrige deltagere.
 • Det forventes, at du deltager og er fuldt til stede på undervisningsdagene (og at du derfor ikke har møder eller andre arbejdsrelaterede aktiviteter i undervisningstiden).

Fra fejlfinder til ressourcedetektiv – grundforløb

Her bliver du introduceret til empowerment og den anerkendende styrkebaserede tilgang gennem arbejdet med redskaberne RessourceDetektivens styrkekort, De tre Zoner og Den gode Historie.

Uddannelsen er energigivende, bevidsthedsudviklende og intuitiv.

Målet med uddannelsen er:

 • at du gennem selvindsigt får større forståelse for din egen og andres måde at opleve og opfatte verden på
 • at du er gennem kontakten til din indre ressourcedetektiv er med til at skabe større trivsel og glæde for alle på din arbejdsplads
 • at du finder det, der virker i din praksis og gør mere af det

Du får:

 • frigjort gamle, negative og uhensigtsmæssige tanke- og handlemønstre
 • oplevelsen af frihed
 • en dybdegående introduktion til den anerkendende og styrkebaserede tilgang samt empowerment med afsæt i din praksis
 • identificeret den anerkendende og styrkebaserede tilgang i din egen praksis og at opleve processen på egen krop
 • modet, styrken og tilliden til at bruge din intuition til gavn i alle relationer
 • forskellige redskaber til dit daglige arbejde herunder RessourceDetektivens styrkekort, De tre Zoner, Den gode Historie og De tre Læringsrum
 • et personligt løft, som styrker dig fagligt og styrker dit selvværd

Uddannelsen er meget praksisorienteret, og på begge moduler arbejder vi med de erfaringer, du har med dig fra din daglige praksis. Du skal imellem de to moduler lave feltarbejde, hvor du har friheden til at vælge at fokusere på det, der giver meningsfuld læring for dig, og der relaterer til din egen praksis og det overordnede mål med uddannelsen.

Det praktiske:

Uddannelsen foregår som internat i vores egne lokaler i Tønder.

Holdstart efterår 2021

 • Modul 1 onsdag d. 22.09. kl. 14.00 – fredag d. 24.09. kl. 14.00
 • Modul 2 onsdag d. 24.11. kl. 14.00 – fredag d. 26.11. kl. 14.00

Holdstart forår 2022

 • Modul 1 onsdag d. 02.02.22 kl. 14.00 – fredag d. 04.02.22 kl. 14.00
 • Modul 2 onsdag d. 06.04.22 kl. 14.00 – fredag d. 08.04.22 kl. 14.00

Pris:

Kr. 15.990 ekskl. moms

Prisen inkluderer:

 • Bogen ”Fra Fejlfinder til Ressourcedetektiv – når anerkendelse kommer fra hjertet”
 • Ressourcedetektivens styrkekort i bordudgave
 • Plakat De tre Zoner i A4 udgave
 • 1 x Coaching mellem modulerne
 • Overnatning i enkeltværelse samt fuld forplejning under begge moduler.

Der lægges vægt på ro, god tid og fordybelse, og derfor forventes det, at du deltager og er fuldt fysisk og mentalt til stede på undervisningsdagene, og at du derfor ikke har møder eller andre arbejdsrelaterede aktiviteter i undervisningstiden.

Antal deltagere:

Min. 4 og maks. 10

Undervisere:

Hanne Aalling Risager og Karen Høeg Kirkholm 

Kommunikation kan udtrykkes på mange måder

Uddannelsen henvender sig til dig, der har taget modul 1 & 2.

På disse to moduler arbejder vi med, hvad kommunikation kan indeholde på det indre plan, og hvordan det kan komme til udtryk.

Målet med modul 3 & 4 er:

 • at du får indsigt i hvor mangfoldigt et univers kommunikation er
 • at du forstår at se ind bagved det, der ligger til grund for en given kommunikation
 • at du får afdækket hidtil for dig ukendte sider af din kommunikation, som gøres til en styrke
 • at du får indsigt i, hvordan du kan gøre din egen kommunikation tydeligere og dermed mere autentisk

Du får:

 • arbejdet meget mere i dybden med de forskellige redskaber herunder RessourceDetektivens styrkekort, hvor vi ser på udfordringerne i styrkerne, samt De tre Zoner
 • introduktion til tegning samt visualisering som stærk og virkningsfulde indsigtsgivende redskaber
 • et personligt løft, som styrker dig fagligt og styrker dit selvværd

På begge moduler arbejder vi med de erfaringer, du har med dig fra grunduddannelsen spejlet ind i din egen daglige praksis. Du skal imellem de to moduler lave feltarbejde, hvor du har friheden til at vælge at fokusere på det, der giver meningsfuld læring for dig, og der relaterer til din egen praksis og det overordnede mål med uddannelsen.

Det praktiske:

Uddannelsen foregår som internat i vores egne lokaler i Tønder.

Holdstart efterår 2021

 • Modul 3 onsdag d. 29.09. kl. 14.00 – fredag d. 01.10. kl. 14.00
 • Modul 4 onsdag d. 01.12. kl. 14.00 – fredag d. 03.12. kl. 14.00

Holdstart forår 2022

 • modul 3 onsdag d. 23.04.22 kl. 14.00 – fredag d. 25.04.22 kl. 14.00
 • modul 4 onsdag d. 04.05.22 kl. 14.00 – fredag d. 06.05.22 kl. 14.00

Pris:

kr. 13.990 ekskl. moms.

Antal deltagere:

Maks 8

Prisen inkluderer:

 • Bogen ”Når børn blomstrer – om at mestre livet” af Hanne Aalling Risager
 • Coaching mellem modulerne
 • Overnatning i enkeltværelse samt fuld forplejning under begge moduler.

Der lægges vægt på ro, god tid og fordybelse, og derfor forventes det, at du deltager og er fuldt fysisk og mentalt til stede på undervisningsdagene, og at du derfor ikke har møder eller andre arbejdsrelaterede aktiviteter i undervisningstiden.

Underviser:

Hanne Aalling Risager og Karen Kirkholm

Hvordan får jeg det sagt! Den nødvendige samtale

Uddannelsen henvender sig til dig, der har taget modul 1 & 2, samt modul 3 & 4.

De her to moduler tager fat i det, mange oplever som svært men nødvendigt, fordi det kan være en stor følelsesmæssig udfordring. Hvordan får jeg det sagt? Hvordan reagerer den anden part på budskabet? Hvordan får jeg givet budskabet klart og tydeligt? Hvordan kan jeg bevare roen og overblikket, når det er svært?

Målet med modul 5 & 6 er:

 • at du på en anerkendende og samtidig tydelig måde får kommunikeret de budskaber ud, der kan være svære men nødvendige
 • at du får afdækket dine egne sårbare og stærke styrker omkring det svære men nødvendige
 • at du forbliver autentisk og ægte

Du får:

 • selvindsigt som hjælper dig til at holde dine egne behov adskilt fra den andens
 • træning i at arbejde med at få det sagt men også at bevare styrken til at lytte og afdække
 • som noget helt nyt tilknytning til en sparringsgruppe dannet af de øvrige deltagere, som du arbejder tæt sammen med mellem de to moduler

Uddannelsen er fortsat meget praksisorienteret, og det betyder, at du igen skal lave feltarbejde mellem de to moduler, som skal fremlægges på modul 6. Der er lagt stor vægt på gensidig vidensdeling og inspiration hele vejen igennem undervisningen.

Det praktiske:

Uddannelsen foregår som internat hos Ressourcedetektiven, Leosalle 63, 6270 Tønder.

Holdstart forår 2022

 • Datoer følger senere

Pris:

kr. 13.990 ekskl. moms.

Antal deltagere:

min. 4 og maks. 10

Prisen inkluderer:

 • Bogen ”Find det der virker og gør mere af det”
 • Coaching mellem modulerne
 • Overnatning i enkeltværelser samt fuld forplejning på begge moduler.

Der lægges vægt på ro, god tid og fordybelse, og derfor forventes det, at du deltager og er fuldt fysisk og mentalt til stede på undervisningsdagene, og at du derfor ikke har møder eller andre arbejdsrelaterede aktiviteter i undervisningstiden.

Underviser:

Hanne Aalling Risager

Tilmeld dig uddannelsen til ressourcedetektiv

  Vælg holdstart (skal udfyldes)

  Modul 1&2 - start onsdag d. 22.09.2021Modul 1&2 - start onsdag d. 02.02.2022Modul 3&4 - start onsdag d. 29.09.2021Modul 3&4 - start onsdag d. 23.04.2022

  Ressourcedetektivens nyhedsbrev

  Ja tak, jeg vil gerne modtage nyhedsbrevetNej tak, jeg vil ikke modtage nyhedsbrevet

  Når vi har modtaget din tilmelding - modtager du en e-mail med nærmere information.