Uddannelsen som ressourcedetektiv

 

I 2008 deltog jeg i et netværk sammen med andre, der alle arbejder med den anerkendende tilgang. Her mødte jeg Susanne Kjær, og hun foreslog mig at lave en uddannelse som ressourcedetektiv. Jeg tog imod udfordringen, og i 2015 blev det første hold ressourcedetektiver uddannet.

Det at arbejde med den anerkendende og styrkebaserede tilgang, også kaldet positiv psykologi og empowerment, gør noget ved mennesker. Vi bliver bedre til at se muligheder – også i det vi indimellem kan opleve som umuligt. Vi bliver klare og tydelige i vores kommunikation både verbalt og kropsligt, er ved bliver vi autentiske og ægte. Gennem vores bevidste væren, står vi ved, hvem vi er. Vi bliver i stand til at se, høre, forstå, rumme og ikke mindst vejlede. Derved udlever vi vores største potentialer og evner.

Gennem uddannelsens forskellige elementer oplever du et personligt løft. Du kommer i kontakt med anerkendelsens sande natur, og du lærer dine egne styrker at kende. Derved får du mulighed for at afkode andres styrker og arbejde med dem så det andet menneske løfter sig. Det være sig børn, unge, kolleger, medarbejdere osv. Med uddannelsen ønsker vi at få ambassadører rundt forskellige steder, som er med til at sikre trivsel, glæde og meningsfuld kommunikation med afsæt i, at vi tror på mennesker, og med at finde det der virker, og gøre mere af det.

Vi har siden 2015 uddannet otte hold på grunduddannelsen her i huset og flere er på vej

Derudover har vi uddannet 3 hold i Fredensborg kommune, og 7 hold hos Hjernecenter Syd.  Vi har også uddannet 1 hold på modul 3 og 4, og det næste hold er undervejs.

Uddannelsen er blevet skabt over tid i samspil og med inspiration fra alle de institutioner, som jeg har været i kontakt med gennem tiden som konsulent, hvor vi har arbejdet med at introducere og implementere den anerkendende og styrkebaserede tilgang.

Uddannelsen er baseret på menneskesynet om, at der er styrke, værdier og ressourcer i alle mennesker. Under uddannelsen bliver du præsenteret for RessourceDetektivens forskellige redskaber, som vi går i dybden med. Redskaberne er f.eks. RessourceDetektivens styrkekort, De tre Zoner, og de er blevet udviklet over længere tid. På uddannelsen får du en mulighed for virkelig at arbejde i med dig selv, menneskesynet samt redskaberne.

Uddannelsen er meget fleksibel og tilrettelagt i flere moduler, der kan tages over tid. Uddannelsen skræddersys, så den passer til den faglige indgang, der er behov. Det bliver gjort gennem indhold samt det individuelt selvvalgte feltarbejde mellem modulerne.

Følgende faggrupper har indtil nu taget uddannelsen:

 • Institutionsledere – døgninstitution, daginstitution og sfo
 • Souschefer
 • Pædagoger
 • Kost- og vejleder
 • Pædagoger fra hhv. daginstitutioner, sfo og klub
 • Skolepædagoger
 • Dagplejere
 • Lærer
 • Socialrådgiver/tilsynskonsulent vedr. plejefamilier
 • Coach
 • Social- og sundshjælpere samt assister

Samspillet på tværs mellem de forskellige faggrupper er utrolig givende og inspirerende for deltagerne.

Catrine fra Hjernecenter Syd udtaler:

Stig Andersen fra Humlebæk udtaler:

Andre udtalelser om uddannelsen

”Hvis du gerne vil lære at forstå andre, må du først forstå dig selv, og det kan den her uddannelse hjælpe dig til. Du får så meget, som du slet ikke forventer, og det er så FEDT! Gør det!”

”En uddannelse som man ikke har lyst til at tage hjem fra, og som der er så meget mere i, end der er ord for.”

”Intet er umuligt. Det handler bare om at turde!”

”Jeg har fået boostet mit selvværd!”

”Det har været en super inspirerende og udfordrende opgave, at have noget at øve sig i imellem kursusgangene. Det selv at definere opgaven, udføre den og tage et stykke viden med retur derfra, det har virket fantastisk for mig!”

”Jeg har fået en øget opmærksomhed på hvor mine egne ressourcer ligger. Ud fra dette, har min personlighed ændret sig en lille smule. Ja det lyder stort, men det er det også, og jeg kan mærke det i dagligdagen.”

”At troen på mennesker, starter ved troen på os selv. Og at samspillet med andre mennesker kan være så intenst, at vi alle bliver tændt af hinandens energi.”

”Jeg giver 6 Stjerner ud af 6. Uddannelsen har det hele, lidt til og meget mer´!”

Ressourcedetektiv og vej-leder

Uddannelsen til ressourcedetektiv og vejleder er en livslang uddannelse, men du skal starte et sted, og vi kan indtil videre tilbyde tre forløb  – grunduddannelsen og to overbygninger.

Uddannelsen er meget praksisorienteret, og imellem modulerne skal du lave feltarbejde, der relaterer til din egen praksis og det overordnede mål med uddannelsen.

Vi har fokus på ro og nærvær – tid til egen refleksion, refleksion i fællesskab og vidensdeling.  Vi arbejder med kombinationen af den anerkendende og styrkebaserede tilgang samt empowerment i samspillet mellem barnet eller den unge og dig, samt din rolle og din måde at være til stede på som vejleder eller underviser. Alt sammen noget der har stor betydning for, hvordan et barn eller en ung kommer styrket gennem en evt. sårbar og umiddelbart uoverskuelig udfordring eller periode.

På alle moduler arbejder vi med de erfaringer, du har med dig fra din daglige praksis. Når vi mødes 2. gang tager vi udgangspunkt i det, der er sket siden sidst, dit feltarbejde, samt dine tanker og overvejelser undervejs. Her fremlægger du også, hvad du har lært til gensidig vidensdeling samt erfaringsudveksling. Der vil være coaching mellem modulerne.

Uddannelserne er inkl.

 • Overnatning i enkeltværelse samt forplejning under begge moduler, dog undtaget aftensmad på 2. dagen. Det sørger du selv for evt. sammen med de øvrige deltagere.
 • Det forventes, at du deltager og er fuldt til stede på undervisningsdagene (og at du derfor ikke har møder eller andre arbejdsrelaterede aktiviteter i undervisningstiden).

Kombinationen af den anerkendende og styrkebaserede tilgang

Grundforløbet i uddannelsen som ressourcedetektiv.

Uddannelsen henvender sig til dig,

 • der arbejder med og underviser børn og/eller unge. Det kan være som pædagog, lærer, leder, AKT-lærer, skolepædagog, vejleder, dagplejer, socialrådgiver, plejefamilie, familiekonsulent, kostvejleder, studerende, coach osv.
 • der gerne vil udvikle dine færdigheder og styrke dine evner til at være i dynamiske samtaler eller styrkende undervisningssituationer med børn og unge.

Uddannelsen er et inspirerende, energigivende, bevidsthedsudviklende samt personligt og fagligt udviklende forløb.

Målet med uddannelsen er:

 • at du får indsigt i og større forståelse for din egen og andres måde at opleve og opfatte verden på – og dermed bliver den bedste vejleder eller underviser i den aktuelle situation.
 • at du gennem din bevidste måde at være til stede på, støtter og hjælper barnet og den unge til at være i evt. udfordringer og finde styrke i sårbarheden.
 • at barnet og den unge stimuleres til at løfte sig ved egen kraft.
 • at du får styrket samarbejdet med forældrene.

Du får:

 • en grundig introduktion til den anerkendende og styrkebaserede tilgang samt empowerment i praksis.
 • identificeret den anerkendende tilgang i din egen praksis.
 • modet, styrken og tilliden til at bruge din intuition.
 • forskellige redskaber til dit daglige arbejde herunder Ressourcedetektivens styrkekort, De tre Zoner, Den gode Historie og De tre Læringsrum.
 • afdækket dine egne styrker gennem de gode historier, og det der lykkes.
 • et personligt løft, som styrker dig fagligt og styrker dit selvværd.
 • … meget mere.

Barnet eller den unge oplever med dig som vejleder:

 • at gro og blomstre og dermed udvikle et bedre selvværd
 • en større indre kraft gennem kendskab til egne styrker
 • gennem accept at være i de udfordringer, de er påvirket af
 • at turde se udfordringerne i øjnene
 • at blive gladere og at kunne lære mere

Det praktiske:

Uddannelsen foregår som internat i vores egne lokaler i Tønder.

Holdstart forår 2020

 • Modul 1: onsdag d. 29.01.2020 kl. 13.00  – fredag d. 31.01.2020 kl. 14.00
 • Modul 2: onsdag d. 25.03.2020 kl. 13.00  – fredag d. 27.03.2020 kl. 14.00

 • Modul 1: fredag d. 28.02.2020 kl. 13.00  – søndag d. 01.03.2020 kl. 14.00
 • Modul 2: fredag d. 01.05.2020 kl. 13.00  – søndag d. 03.05.2020 kl. 14.00

 • Modul 1: onsdag d. 11.03.2020 kl. 13.00  – fredag d. 13.03.2020 kl. 14.00
 • Modul 2: onsdag d. 27.05.2020 kl. 13.00  – fredag d. 29.05.2020 kl. 14.00

Pris:

Kr. 10.800 ekskl. moms

Prisen inkluderer:

 • Bogen ”Fra Fejlfinder til Ressourcedetektiv – når anerkendelse kommer fra hjertet”  – det forventes, at du får læst bogen undervejs i forløbet.
 • Ressourcedetektivens styrkekort i både bord- samt gulvudgave

Antal deltagere:

Maks. 10

Undervisere:

Hanne Aalling Risager og Karen Høeg Kirkholm 

Kommunikation kan udtrykkes på mange måder

Uddannelsen henvender sig til dig, der har taget modul 1 og 2. Vi bygger videre på det, du i forvejen har lært, og som du har gjort dig gode erfaringer med.

På modul 3 og 4 sætter vi fokus på, at kommunikation kan udtrykkes på mange måder.

Målet med uddannelsens 3. og 4. modul er:

 • At du bliver rigtig god til at afdække børns mangfoldige og indsigtsgivende måder at kommunikere på.
 • At du får afdækket dine egne stærke sider i din kommunikation.
 • At du får styrket andre sider i forhold til din egen kommunikation.
 • At du bliver mere klar og tydelig og derved mere autentisk og ægte.
 • At du forstår at se ind bagved det der ligger til grund for en given kommunikation.

Vi sætter ”Hvad ser du?” og ”Hvad oplever du?” i stedet for ”Hvad tænker du?”, eller ”Hvad synes du?”

Du får:

 • Introduktion til visualisering som et nyt og særdeles virkningsfuldt kommunikationsredskab, som hjælper barnet til at se sig selv i et mere positivt og konstruktivt lys.
 • Indsigt i barnet og den unge på en måde, som styrker dig til at være vej-leder eller coach i samtalerne eller i undervisningen på en meget mere styrkende og indsigtsgivende måde.
 • Inspiration til at kunne bruge styrkekortene på flere inspirerende måder som forståelses- og kommunikationsredskaber. Vi ser denne gang på bagsiden af styrkerne. Skaber de eller løser de udfordringer? Og hvordan kan vi som vej-ledere og undervisere agere i det spændingsfelt?
 • Indsigt i hvor meget din intuition kan hjælpe dig med at styrke det faglige.
 • Tips til en særdeles virkningsfuld måde at kombinere De tre Zoner og styrkerne på.

Det praktiske:

Uddannelsen foregår som internat hos Ressourcedetektiven, Leosalle 63, 6270 Tønder.

Holdstart 2020

 • Modul 3: onsdag d. 04.03.2020 kl. 13.00 – fredag d. 06.03. 2020 kl. 14.00
 • Modul 4: onsdag d. 13.05.2020 kl. 13.00  – fredag d. 15.05. 2020 kl. 14.00

Pris:

kr. 10.800,00 ekskl. moms.

Antal deltagere:

10

Prisen inkluderer:

 • Bogen ”Når børn blomstrer – om at mestre livet” – det forventes, at du får læst bogen undervejs.
 • Plakat m/De tre Zoner i A4 format til brug ved bordet

Underviser:

Hanne Aalling Risager og Mette Egede

Hvordan får jeg det sagt?

Samtaler kaldes ofte svære eller nødvendige, fordi mange oplever, at det er en stor følelsesmæssig udfordring. Når du er bevidst om, hvad budskabet er, og hvad målet med samtalen er, jo lettere er det for dig at være til stede og navigere anerkendende i det, der kan opleves som kaos.

Uddannelsen henvender sig til dig, der har taget grunduddannelsens modul 1 og 2, samt modulerne 3 og 4.

Vi bygger videre på det, du i forvejen har lært, og som du har gjort dig gode erfaringer med.

På modul 5 og 6 sætter vi fokus på at arbejde med den nødvendige eller svære samtale gennem coaching.

Målet med uddannelsens 5. og 6. modul er:

 • At du på en anerkendende og samtidig tydelig måde får kommunikeret de budskaber ud der kan være svære men nødvendige
 • At du får afdækket dine egne sårbare og stærke sider
 • At du forbliver autentisk og ægte i det svære
 • At du forstår at se og opfatte dig selv som ankeret i en udfordrende samtale

Vi arbejder mere i dybden med kombinationen af den anerkendende og styrkebaserede tilgang samt empowerment i samspillet mellem barnet eller den unge og dig, samt din rolle og din måde at være til stede på som vej-leder eller underviser.

Du får:

 • Selvindsigt der klæder dig på til samtalerne, der hjælper dig til at holde dine egne behov adskilt fra barnets, den unges eller den voksnes
 • Inspiration til at kunne bruge styrkekortene, De to Ulve samt De tre Zoner som energigivende og transformerende redskaber
 • Endnu dybere indsigt i hvor meget din intuition kan hjælpe dig med at styrke din faglige og personlige udvikling
 • Træning i at arbejde mere med visualisering og hvor vi bygger videre på erfaringerne fra modul 4 til at se sig selv og udfordrende situationer i et mere positivt og konstruktivt lys
 • Som noget helt nyt: tilknytning til en sparringsgruppe dannet af de øvrige deltagere, som du arbejder tæt sammen med mellem de to moduler

Det praktiske:

Uddannelsen foregår som internat hos Ressourcedetektiven, Leosalle 63, 6270 Tønder.

Holdstart efterår 2020 og forår 2021

Datoer for holdstart er endnu ikke fastlagt – men send en mail til Hanne Aalling Risager på hanne@ressourcedetektiven.dk for at være orienteret, så får du besked, så snart vi er klar med datoerne.

Pris:

kr. 10.800 ekskl. moms.

Antal deltagere:

10

Underviser:

Hanne Aalling Risager

Tilmeld dig uddannelsen til ressourcedetektiv

Vælg holdstart (skal udfyldes)

Modul 1&2 - start onsdag d. 29.01.2020Modul 1&2 - start fredag d. 28.02.2020Modul 1&2 - start onsdag d. 11.03.2020Modul 3&4 - start onsdag d. 04.03.2020

Ressourcedetektivens nyhedsbrev

Ja tak, jeg vil gerne modtage nyhedsbrevetNej tak, jeg vil ikke modtage nyhedsbrevet

Når vi har modtaget din tilmelding - modtager du en e-mail med nærmere information.