Om at skabe vejen mens du går den

En temadag for ledere, souschefer og andre med  interesse for ledelse

Det er som om, verden er vendt op og ned, således intet er som før. Det stiller helt nye krav til dig som leder, og det kan umiddelbart opleves svært og uoverskueligt.

Før kendte du vejen, nu skal du indstille dig på, at den skabes ledelsesmæssigt gennem dig, din intuition og dit indre hvorfor i et tæt samspil med medarbejderne, mens I går vejen.

  • Hvordan kan du som leder navigere i og med den nye tids energi?
  • Hvordan kommer du i kontakt med dit indre hvorfor?

På temadagen sætter vi fokus på, hvilken betydning det har, og ikke mindst hvordan du kan arbejde med det.

Det handler om dig, dit syn på din rolle og dine styrker som leder.

På RessourceDetektivens årlige ledertemadag får du muligheden for at erfaringsudveksle i et ledernetværk, der går på tværs af kommuner og evt. institutionstyper med afsæt i en anerkendende og styrkebaseret pædagogik.

Program

  • Velkomst m/kaffe, te samt frugt
  • Præsentation – medbring en ting eller figur som har en stor betydning for dig som leder, og som du præsenterer dig ud fra
  • Oplæg ”Om at skabe vejen mens du går den” v/Hanne Aalling Risager
  • Debat i grupper
  • Vidensdeling og gensidig inspiration
  • Frokost

RessourceDetektivens temadag for ledere har i årenes løb udviklet sig til at være et tillidsbaseret, inspirerende og videns delende netværk med deltagelse af ledere på forskellige niveauer og fra forskellige arbejdsområder. Vi mødes og drøfter aktuelle udfordringer eller problemstillinger med afsæt i den anerkendende og styrkebaserede tilgang, og som udvikler dig som leder.

Vi udsætter til 2021

Hold øje med Facebook eller Nyhedsbrevet – så får du info, når vi er klar med nyt.