RessourceDetektivens styrkekort er et samtale- og dialogredskab, specielt udviklet til at skabe positiv kommunikation, skabe bedre forståelse for sig selv og hinanden. Derudover giver de indsigten i, hvordan styrkerne hjælper os til at løse opgaver og udfordringer. Indsigten i styrkerne hjælper os til at være mennesker og menneskelige.

Kortene inspirerer ledere, medarbejdere og også forældre med børn og unge til at få indsigt i, hvordan styrker påvirker adfærd og kommunikation, og hvordan de afspejler sig i vores personlighed. Indsigten i og bevidstheden om egne og hinandens styrker hjælper os til at blive bedre til indbyrdes at forstå og have forståelse for hinanden. Arbejdet med styrkerne hjælper os til at tro på os selv og på hinanden.

Arbejdet med kortene reducerer konflikter og skaber stor trivsel og glæde, udvikler større grad af selvværd, samt giver stor indsigt i, hvilke fantastiske bevidste og uudnyttede ressourcer vi rent faktisk har at gøre godt med i dagligdagen.

Kortene er også udviklet med henblik på brug for børn og barnlige sjæle. Billederne er enkle og alligevel stærkt kommunikerende, og bagside teksten (på bordkortene) er vejledende letforståelig.

De kan bruges i forbindelse med:

 • Styrkefulde medarbejdersamtaler
 • Vejledende samtaler eller coachingsessions for professionelle med børn, unge og voksne
 • Velegnet til afdækning af børns styrker
 • Rundt om bordet sammen med familien
 • Venskabeligt lag hvor man gerne vil mere i dybden med hinanden
 • Det er kun fantasien der sætter begrænsningerne for hvordan kortene kan bruges

Det siges om kortene

 • “De er sjove! De er herlige!”
 • “Jeg ser børnene med helt andre og positive øjne”
 • “De giver virkelig stof til eftertanke!”
 • “De er magiske”
 • “Mine tanker og mit sprog har forandret sig”
 • “Jeg er blevet bevidst om styrker, jeg ikke vidste, jeg selv eller mine børn og partner havde.”
 • “Nu ved jeg, hvilke styrker mine kolleger har.”
 • “De er virkelig øjenåbnere, og jeg får et boost af selvtillid og selvværd.”

Kom godt i gang med styrkekortene med børn

Samtaler med RessourceDetektivens styrkekortene som omdrejningspunkt handler om at få nye positive opfattelser af sig selv og andre, skabe betingelser for udvikling af selvværd, og derved opleve trivsel og glæde.

Ved at lytte og iagttage, give ro og tid, og især at være ægte interesseret nysgerrig skabes der respekt for hinanden og hinandens forskellige måder styrkerne arbejder på.

Kom godt igang

Inden du går i gang med at bruge kortene, får du lige et par nyttige tips, som hjælper dig og dermed jer til at få mere ud af samspillet:

 • Sæt dig ind i kortene inden du starter, så er det lettere sammen med barnet. Læs bagsiderne, kig på billederne. Forhold dig og reflekter. Hvordan opleves styrkerne på egen krop? Hvordan bruger du dine styrker?
 • Få i fællesskab evt. lavet spilleregler om hvordan I kommunikerer med hinanden undervejs
 • F.eks. at den, der har et kort eller er på, får lov til at tale uden afbrydelser fra de andre
 • F.eks. at deltagerne rækker en hånd i vejret, når vedkommende gerne vil sige noget, eller hvad I nu finder på

Det må gerne være sjovt

Få aftalt hvis der sker en konflikt undervejs eller én bryder en regel, hvad I så gør – HUSK i den situation at bruge styrkerne til at opløse konflikten – lad være med at indføre straf – det skal være motiverende, lærerigt og inspirerende.

Andet efter behov

Husk på at styrkerne også er i spil, når der arbejdes med kortene. Nogle bliver meget begejstrede og vil gerne sige noget hele tiden, andre har brug for tid til at tænke sig om, inden vedkommende siger noget. Det er et eksempel på, hvordan medfødte styrker kan arbejde forskelligt efter behov.

Hvis du bruger styrkekortene sammen med et barn, så prøv også at lade barnet give dig styrkekort – det kommer der nogle fantastiske indsigter ud af.

Hvad Nu Hvis

 • Barnet ikke forstår et eller flere af begreberne på kortene?
  Så lad det udelukkende bruge billedet at snakke ud fra. Det er ok, at barnet bruger sin egen forklaring på billedet. Det vigtige er, at barnet kan forholde sig til billedet, får skabt en indre refleksionsproces og kan sætte det i forhold til sig selv. Det bliver meningsfuldt for barnet, når der er noget genkendeligt i det, og derved åbnes der op for en indsigtsgivende dialog.
 • Barnet ikke forstår teksten?
  Så brug teksten som vejledende til at stille spørgsmål ud fra.
 • Det kun er nogle af kortene, der bliver brugt?
  Det er helt ok. Du vil opleve at flere og flere af kortene bliver aktive og aktuelle, jo oftere de bruges.
 • Det er svært at komme i gang?
  Hvis du er usikker, så start med stille og roligt selv at sætte dig med kortene med billedsiden op ad, og meget gerne i nærheden af barnet eller børnene. Du vil opleve at barnet meget hurtigt bliver interesseret i billederne og begynder at spørge. Tag den der fra.

For nogle forældre eller voksne oplever det som grænseoverskridende at arbejde med styrker altså det positive i barnet og i én selv. Prøv at acceptere usikkerheden og så gå ind i aktiviteten alligevel. Du vil opleve at barnet viser vejen.

Rigtig god fornøjelse!

Øvelse med styrkekortene

Ressourcedetektiv i dit eget liv

Du skal nu i gang med at være Ressourcedetektiv i dit eget liv, og RessourceDetektivens motto er: ”Find det der virker og gør noget mere af det.”

 1. Bred kortene ud på bordet – du vælger selv, om det er billedsiden eller tekstsiden, der ligger opad
 2. Prøv at tænke på en episode – en historie hvor du var udfordret, og hvor det alligevel lykkedes for dig at komme igennem udfordringen.
 3. Brug nu din intuition – Find de kort som du oplever bedst beskriver de styrker, du har bragt i spil.
 4. Hvad tænker du om styrkerne? Hvordan føles styrkerne?
 5. Prøv nu at tænke nogle situationer igennem, hvor du har brugt eller kan bruge de samme styrker.

Få evt. en person til at hjælpe dig med at finde styrkerne i din historie.

FIND dine 5 topstyrker

Vi er alle født ind i livet med 5 topstyrker – ifølge Martin Seligmann, amerikansk psykolog. Topstyrkerne viser sig gennem vores personlighed og de afspejler bl.a. vores måde at løse udfordringer på og vores måde at være sammen med andre mennesker på.

Gør nu følgende:

 • Bred kortene ud på bordet – du vælger selv, om det er billedsiden eller tekstsiden, der vender opad.
 • Udvælg nu 5 kort der alle på en eller anden måde har en betydning for dig.
 • Tag nu ét kort ad gangen og reflekter over, hvilken betydning hvert enkelt kort har for dig.
 • Tænk på eksempler, hvor du oplever, at du bruger styrkerne.
 • Hvad tænker du om hver enkelt styrke?
 • Hvad føler du omkring hver styrke?
 • Hvordan oplever du at topstyrkerne hjælper dig i dine udfordringer?
 • Hvordan kan du bruge dine 5 topstyrker fremadrettet mod kommende udfordringer?