Der sker store forandringer på globalt plan både naturmæssigt og menneskelig set

På det menneskelige plan er vi i en transformationsproces, hvor vi bevæger os fra generationers magtfulde ydre styring til nu at være i en kraftfuld indre styring. Vi er ”in between”, og det opleves, som at vi står midt i ingenmandsland.

Det påvirker os energimæssigt, så processen kan opleves følelsesmæssigt sårbart, og det kan være usikkert at finde vejen, fordi der ikke længere er styrende facitlister og manualer. Hvad er rigtigt? Hvad er forkert?

I den forbindelse er der brug for, at vi ser på ledelse med nye øjne, fordi medarbejderne er i samme følelsesmæssige usikre proces og påvirkning og har brug for en leder, der tør gå foran, selv om det er usikkert, og ingen kender vejen og svaret.

Ledelsescoaching

Jeg tilbyder ledelsescoaching med afsæt i den anerkendende og styrkebaserede tilgang, som hjælper dig som leder til at fokusere på de sider, der handler om modet til at se det usikre og ukendte i øjnene, at lytte til og især stole på din intuition, og at værdsætte dine egne og medarbejdernes forsøg på at gøre det bedste.

Du kommer i kontakt med din ægthed og autencitet, så du som ledelse tør stå ved sig selv, også selv om det er usikkert, og at du tror på dig selv med kontakt til dit selvværd, og du derigennem tror på mennesker i det hele taget.

Jeg arbejder på den måde, at vi i fællesskab afdækker dine personlige styrker, som afspejler sig gennem din personlighed, og du får indblik i og vejledning til, hvordan du kan bruge dem så positivt og konstruktivt som muligt.

Vi flytter fokus fra, hvad du tænker, til hvad du i dit indre ser og oplever, og det skaber helt nye veje til at arbejde med ledelse på.

Vi arbejder med opklarende spørgsmål, RessourceDetektivens styrkekort, visualisering og jeg stiller min store styrke intuitionen til rådighed og fortæller ud fra den, hvad jeg ser og oplever omkring din ledelse.