RessourceDetektivens Kurser

Hos RessourceDetektiven er det blevet en hjertesag for os at arbejde med en kombination af den anerkendende og styrkebaserede tilgang også kaldet positiv psykologi og empowerment. Vi har gennem årene udviklet vores helt eget koncept samt tilhørende redskaber og bøger, der er bygget på menneskesynet om, at der er ressourcer, styrker og værdier i alle mennesker, samt at alle er lige værdige. Alle vores kurser er baseret på konceptet, der er udviklet og gennemprøvet over flere år. Vi ved på baggrund af vores erfaringer, at det, vi formidler, virker.

Det er benhårdt arbejde, og det er en livslang berigende og indsigtsgivende lærings- og udviklingsproces for alle mennesker.

Den anerkendende tilgang

På alle kurser gives der en kort introduktion til den anerkendende tilgang omsat til den daglige praksis, hvor det handler om at forstå, at der er en (k)ærlig intention bag enhver handling, adfærd og kommunikation, uanset hvor uhensigtsmæssig adfærden eller kommunikationen opleves. Opgaven bliver at sætte sig i den andens sted, få afkodet budskabet bag adfærden og dermed intentionen.

Det handler om at se, høre og stille nysgerrige og undrende spørgsmål, når der er brug for at forstå og finde forståelse for det, man ser og hører.

Den styrkebaserede tilgang

På kurserne introduceres der også til den styrkebaserede tilgang, hvor potentialet til udvikling og vækst ligger, kort sagt det der får en til at blomstre og mestre livet. Styrkerne, som alle er født ind i livet med, giver følelsen af at være kompetent, de giver overskud og energi, samt giver følelsen af at være kraftfuld også i de svære situationer.

Begreberne fra styrkerne danner fundament for en anerkendende kommunikation.

Alle parter trives

Med konceptet ønsker vi, at give redskaberne til selvudvikling der skaber trivsel og giver  vækst, så (k)ærlige relationer derved opstår mellem mennesker.

Når den anerkendende og styrkebaserede tilgang bliver en hjertesag, er det her livet gror, og der skabes tillid mellem mennesker. Kombinationen er livsglæde, respekt, åbenhed, ægte interesse og det udvikler lysten og dermed evnen til at yde det bedste.

RessourceDetektiven tilbyder kurser i den anerkendende og styrkebaseret tilgang til ledere og medarbejdere. Vi har specialiseret os i at arbejde med det, der umiddelbart opleves svært, problemfyldt og udfordrende. Vi hjælper med at sætte ord på det, der opleves svært, og derefter bruger vi den anerkendende og styrkebaserede tilgang til at kaste energi ind, få indsigter og redskaber til forandring og dermed løfte det svære op til noget meningsfyldt, konstruktivt og lærerigt.

Det handler om at skabe trivsel, glæde og meningsfuld kommunikation, også når det er svært.

Alle kurser er baseret på at styrke intuitionen, at man gennem bevidstgørelse af egne styrker får stimuleret sit selvværd, og hvor man gennem den anerkendende tilgang får styrket sin kommunikation og sit samspil med andre, så det bliver meningsfuldt.

Du kan evt. blive inspireret af vores foredrag, som alle kan omdannes til kurser.

Kursister udtaler

Kontakt os

Så får vi i fællesskab afdækket virksomhedens eller institutionens behov. Vi skræddersyr opgaven, så den passer lige ind i jeres virksomhed eller institution. Vi tilbyder kurser i vores egne kursuslokaler, og vi kommer også gerne ud til virksomheden eller institutionen efter ønske. Vi kommer i hele Danmark, Grønland og syd for grænsen.