Institutionsforløb

En virksomheds eller en institutions vigtigste fundament er, at medarbejderne trives, er glade og mestrer meningsfuld kommunikation indbyrdes og dermed har en positiv indgang og opfattelse af de mennesker, de er i kontakt med.

Kurser for den samlede personalegruppe i en virksomhed eller en institution er derfor guld værd. Det er vores erfaring, at medarbejdere og ledere oplever det som en fantastik proces at lytte, tale og reflektere i fællesskab.

Det er i det fælles møde virksomhedens og institutionens fundamentale værdigrundlag afspejles, inspireres, udforskes, udfordres og udvikles. Bevidstheden om den enkelte medarbejders og leders måde at tænke og arbejde på kommer til udtryk her. Gennem personlig vækst og fælles inspiration samt vidensdeling skabes der grobund for personlig faglig udvikling ved at give og tage imod fra hinanden.

Det er her drømmen om at yde det bedste bliver levendegjort gennem fortællingen af de gode historier, eller de udfordrende oplevelser der gennem fortælling og supervision transformerer sig til at blive værdifulde, indsigtsgivende og lærerige. Det er her, vi arbejder konkret med processen mellem at være fejlfinder og ressourcedetektiv.

Alle kurser tager med en målrettet indsats afsæt i den anerkendende og styrkebaseret tilgang – også kaldet positiv psykologi og empowerment. Vi arbejder med afsæt i den nye tids energi, hvor vi opkvalificerer fagligt og ruster personligt til at være i de følelsesmæssige udfordringer, der er forbundet med den nye tids transformationsproces.

Udbyttet af kurserne betyder følgende:

  • Begejstring og energi
  • Personligt og fagligt løft
  • Fælles forståelse og fælles oplevelse
  • Stor følelse af at være kompetent og handlekraftig – fra magt til kraft
  • Større indsigt i hinanden og derved udvikling af medfølelse og lysten til at arbejde sammen
  • Bedre samspil i form af klare og tydelige budskaber samt evnen til at lytte
  • At stille undrende og åbnende spørgsmål til sig selv og hinanden
  • Oplevelse af stor styrke i at være individuel i et fællesskab
  • ARBEJDS- og LIVSGLÆDE

Vi arbejder med oplæg og øvelser, der bruges som inspiration til en refleksiv proces, som åbner op for den viden og erfaring, der i forvejen er til stede i hver enkel medarbejder. Viden og erfaringer som enten er gemt, glemt eller overset. Den eksisterende viden og erfaringsgrundlaget gøres synlig, bevidst og dermed brugbar samt handlingsorienteret. Deltagerne bringes i spil i forhold til hinanden og temaet, og der tages afsæt i konkrete situationer fra virksomhedens eller institutionens egen hverdag.

Teori formidles gennem historier på en let og tilgængelig måde, således at det er institutionens og virksomhedens egen praksis, der afspejles i teorien og ikke omvendt.

Vi tilbyder kurser og procesforløb til medarbejdere i den anerkendende og styrkebaseret tilgang

Vi har specialiseret os i at arbejde med det, der for medarbejdere og ledere umiddelbart opleves svært, problemfyldt og udfordrende. Vi hjælper med at sætte ord på det, der opleves svært, og derefter bruger vi den anerkendende og styrkebaserede tilgang til at kaste energi ind, få indsigter og redskaber til forandring og dermed løfte det svære op til noget meningsfyldt, konstruktivt og lærerigt.

Vi introducerer til det menneskesyn, der ligger bag den anerkendende og styrkebaserede tilgang. Vi har udviklet fysiske og konkrete redskaber, der skaber trivsel, glæde og meningsfuld kommunikation, også når det er svært.

Kontakt os

Så kan vi i fællesskab få afdækket virksomhedens eller institutionens behov.  Vi skræddersyr opgaven, så den passer lige ind i jeres virksomhed eller institution.