Når vi er sammen med børn er de sværeste situationer dem, hvor vi bliver frustrerede og ikke forstår eller har forståelse for barnets adfærd og kommunikation. Det medfører ofte en uhensigtsmæssig adfærd for både børn og voksne.

Vi sætter her fokus på at få afdækket den gode intention bag adfærden, at få indsigt i det uhensigtsmæssige gennem De tre Zoner og De to Ulve, samt at få afdækket barnets og den voksnes bagvedliggende ressourcer og styrker med redskabet RessourceDetektivens styrkekort.

Der bliver givet en introduktion til koblingen af den anerkendende og styrkebaserede tilgang med afsæt i positiv psykologi.

Der bliver præsenteret konkrete visuelle redskaber til at udvikle forståelse og kommunikation, og som giver god energi, overskud og glæde.