Hvilke særlige kendetegn gør sig gældende for et menneske der har en diagnose? Hvad er det der gør, at mennesker med en diagnose eksempelvis kan være så udfordrede i skolen, eller på arbejdspladsen?

Har du tænkt på, om nogle af de særlige kendetegn der gør sig gældende for et menneske med en eller flere diagnoser, kan være vores medfødte styrker der enten bliver for meget eller for lidt? Med indsigten i vores mange styrker, kan det være med til at skabe positiv kommunikation, samt skabe en bedre forståelse for os selv og hinanden.

Jeg tilbyder et arrangement krydret med sang og musik, hvor der bliver sat fokus på vores medfødte styrker, der alle har indflydelse på vores personlighed og reaktionsmønstre.

Du kommer med på min personlige rejse med en diagnose og introduceres til, hvordan jeg har brugt RessourceDetektivens redskaber, noget der efterfølgende kan være med til at forandre synet på dig selv, og de mennesker du til daglig er i berøring med.