Om intuition og den nye tids energi

Oplever du at tiden går hurtigere?

Oplever du, at det er som om alting forandrer sig og så alligevel ikke?

Det er fordi, der sker store forandringer på globalt plan både naturmæssigt og menneskelig set. Vi er i gang med en universel transformationsproces, hvor vi bevæger os fra ydre styring til nu at være i en kraftfuld indre styring, hvor vores intuition virkelig vækkes. Det påvirker os energimæssigt så processen kan opleves følelsesmæssigt sårbart, og det kan være usikkert at finde vejen, fordi der ikke længere er styrende facitlister og manualer. Hvad er rigtigt? Hvad er forkert?

Vi bliver som mennesker tvunget til at forhold os til vores arbejde, vores relationer og i det hele taget at forholde os til livet. Hvordan gør vi så det?