Vi tilbyder processer i form af konsulentopgaver, kurser, supervision, coaching og foredrag i trivsel, glæde, og meningsfuld kommunikation for at skabe bedre forståelse og samspil mellem mennesker med afsæt i den anerkendende og styrkebaserede tilgang.

Vi er håndværkeren, hvor det teoretiske bliver formidlet ud gennem historier samt øvelser på en lettilgængelig måde. Vi klæder ledere og medarbejdere på fagligt og ruster personligt til at være i forandringsprocesser eller udfordrende situationer.

Der arbejdes med klare og tydelige mål i processen, så en aktiv indsats kan måles.

Der gives redskaber undervejs, som åbner op og giver større menneskelig indsigt og forståelse.

Vi arbejder med at afdække værdigrundlag med den anerkendende og styrkebaserede tilgang som en virksomheds og institutions værdigrundlag gennem fortællingen af Den gode Historie.

Virkningen af den anerkendende og den styrkebaserede tilgang er efterhånden veldokumenteret, og som gennem praksis har bevist, at der skabes bæredygtige relationer mellem mennesker, at der udvikles overskud, energi, samt lærings- og arbejdsglæde og livsbevidsthed.

Grundsynet er, at der er værdier, ressourcer og styrker i alle mennesker.

Den anerkendende og styrkebaserede tilgang bruges til at se meningen med det svære og det frustrerende, skabe forståelse og dermed få det løftet til noget positivt.

Hvad mange af os mest af alt behøver, er nogen, som får os til at gøre det, vi kan.
Ralph Waldo Emerson

Vi henvender os til:

Institutioner, organisationer og virksomheder der ønsker at arbejde med og implementere den anerkendende og styrkebaserede tilgang som en del af værdigrundlaget, samt mennesker  med interesse for personlig vækst og udvikling.

Fra Fejlfinder til Ressourcedetektiv

Vi har udviklet et koncept, der hedder “Fra Fejlfinder til Ressourcedetektiv”, som tager udgangspunkt i, at vi arbejder i spændingsfeltet mellem frustrationer og afmagt til forståelse, indsigt og handlekraft.

Mottoet er: 

Vi tror på mennesker og find det der virker, gør mere af det.

Ved at fokusere på det der virker, udvikles følgende :

  • Trivsel
  • Respekt, tolerance, åbenhed, ansvarlighed og medfølelse
  • Overskud
  • Energi
  • Håb
  • Bevidstgørelse og aktivering af eksisterende og iboende styrker
  • Humor

Det er her de gode resultater skabes. Det er her de bæredygtige relationer udvikles.

Det betyder:

  • Klare og tydelige mål
  • Bedre kommunikation og dermed færre og kortevarende konflikter
  • Gennem gode historier at få afdækket og identificeret det der virker
Grundlæggende er vi alle de samme mennesker med de samme muligheder for at være et godt menneske eller et dårligt menneske … Det vigtige er at erkende den positive side og prøve at forøge den; erkende den negative side og prøve at reducere den. Det er vejen.
Dalai Lama