Jeg valgte som Centerleder dette kursusforløb for medarbejderne, da jeg generelt har en holdning og erfaring med at en styrkebaseret/ressourceorienteret tilgang skaber stor individuel og mellemmenneskelig værdi. Derudover så jeg et behov for at medarbejderne fik tilbud om et kursus der kunne skabe både personlig og faglig udvikling på de områder Hanne arbejder med i kurset, hvilket i høj grad er sket. Vi ser medarbejdere der reflektere med en helt ny og anden selvindsigt, hvilket har stor betydning for fremme af centerets kerneopgave – vores borgere samt for det kollegiale fællesskab og arbejdsglæden. Et eks. er at vores beboere peger  på hvem de ønsker støtte af jf. ressourcer.

Dorthe Friedrichsen, Centerleder, Hjernecenter Syd