Du vil opleve, at dialogen i samtalen bliver positiv, sjov og spændende, da der bliver snakket styrker, frem for begrænsninger. Du vil opleve, at her er muligheden for på en positiv måde at komme ind på hvilke udfordringer den enkelte medarbejder har i forhold til arbejdet. Det giver en rigtig god dialog om, hvordan medarbejderens styrker kan bruges fremadrettet i det daglige arbejde.