Jeg valgte som Centerleder dette kursusforløb for medarbejderne, da jeg generelt har en holdning og erfaring med at en styrkebaseret/ressourceorienteret tilgang skaber stor individuel og mellemmenneskelig værdi. Derudover så jeg et behov for at medarbejderne fik tilbud om et kursus der kunne skabe både personlig og faglig udvikling på de områder Hanne arbejder med i kurset, hvilket i høj grad er sket. Vi ser medarbejdere der reflektere med en helt ny og anden selvindsigt, hvilket har stor betydning for fremme af centerets kerneopgave – vores borgere samt for det kollegiale fællesskab og arbejdsglæden. Et eks. er at vores beboere peger  på hvem de ønsker støtte af jf. ressourcer.

Dorthe Friedrichsen, Centerleder, Hjernecenter Syd

Hannes nærvær og kompetencer gør, at vi alle kan følge med. Hanne er eminent til at høre hvad der bliver sagt mellem linjerne, og på den måde skaber hun det rigtige forløb. Hanne formår at se tingene fra alle vinkler, så vi får øjnene op for præcis det, vi har brug for, hvilket hænger ved efterfølgende.
læs mere

Lise Fredslund

Jeg har brugt Hanne til ledelsessupervision og gør det stadig, på baggrund af kendskab til Hanne, samt den kvalitet der ligger bag hendes arbejde, samt det der kommer ud af det. Hanne er suveræn god til at komme med brugbare redskaber, der virker på alle planer. Hannes redskaber er lige til at gå til, de er brugbare og er med til at ændre kurs. Jeg anbefaler RessourceDetektiven til andre, da oplevelserne med Hanne er yderst professionel.
læs mere

Karin Holm Hansen, Distriktsleder

Du vil opleve, at dialogen i samtalen bliver positiv, sjov og spændende, da der bliver snakket styrker, frem for begrænsninger. Du vil opleve, at her er muligheden for på en positiv måde at komme ind på hvilke udfordringer den enkelte medarbejder har i forhold til arbejdet. Det giver en rigtig god dialog om, hvordan medarbejderens styrker kan bruges fremadrettet i det daglige arbejde.

Conni Baagøe – områdeleder

Dagene hos dig Hanne, har været så berigende, både personligt og fagligt. Jeg er blevet bevidst om egne styrker og hvordan jeg bruger dem, både overfor børn og kollegaer. Jeg har fået nogle håndgribelige redskaber som nemt har kunnet implementeres i hverdagen