Hanne Aalling Risager

Direktør

Telefon: 3052 9333
Mail: hanne@ressourcedetektiven.dk

Hannes TOPstyrker er

 • Begejstring
 • Visdom
 • Menneskelig Indsigt

Lidt om Hanne

Hanne er pædagog, har læst almen pædagogik og organisationsudvikling.

Procesleder, coach, underviser, foredragsholder, forfatter.

Hanne har grundlagt firmaet 2003 med udgangspunkt i at finde det der virker, og at vi tror på mennesker.

Hanne er den, der jonglerer med mange bolde, hun får mennesker til at lyse og finder deres ressourcer.

Hannes CV

30.09. 2003 – NU

 • Etablering og direktør for RessourceDetektiven tidligere kaldet P-Huset – selvstændigt konsulentfirma.
 • Opgaverne har indtil nu været:
 • Personaleledelse og organisering
 • Længerevarende konsulentopgaver
 • Kurser samt supervision/coaching i diverse personalegrupper med afsæt i bl.a anerkendelse, styrkebaseret tilgang, læring, kommunikation, samarbejde
 • Foredrag
 • Personlig rådgiver
 • Coachende samtaler med børn og unge
 • Udviklet uddannelsen som ressourcedetektiv i RessourceDetektivens regi
 • Udviklet redskabet “Drejebogen – et manuskript til et barns fremtid”
 • Forfatter til bøgerne “Fra Fejlfinder til Ressourcedetektiv – når anerkendelse kommer fra hjertet” og ”Når børn blomstrer – om at mestre livet”
 • Udviklet RessourceDetektivens styrkekort
 • Censor på pædagogisk assistent uddannelsen
 • Kurser samt supervision af plejeforældre
 • Udredning af forældreevne samt børnesager
 • Gæstelærer på Aabenraa Pædagogseminarium
 • Censor på pædagogisk assistent uddannelsen
 • Procesleder på Greve Nord Projektet “Magt med vold? Nej TAK!
 • Og m.m.m.m 🙂

01.07. 2002 – 31.12. 2003

 • Job- og uddannelseskonsulent Tønder Kommune i Erhvervsaktive-afdelingen.
 • Metodeudvikling, tværfagligt samarbejde, kontakt til virksomheder og institutioner, uddannelsesinstitutioner samt brobygning mellem Børn & unge og Erhvervsaktive-afdelingen.
 • Målgruppe: Unge og voksne med særlige behov

01.06. 2000 – 30.06. 2002

 • Familiekonsulent og oprettelse af Familieteam Tønder Kommune – tidlig forebyggende indsats for familier og børn med særlige behov.
 • Arbejdsområdet var indsatsen i familier, åben anonym rådgivning, aktiveringsprojekt, aflastningsprojekt for børn i alderen 10 – 14 år samt udeboende uanbringelige unge i alderen 14 – 18. Desuden tværfagligt samarbejde, metodeudvikling, ledelse, udvikling af selvkørende team, supervision, undervisning, kursusopbygning samt ekstern profilering af Familieteamet og dets funktioner.
 • Målgruppe: Familier, børn og unge med særlige behov

01.11. 1999 – 31.05. 2000

 • Projektmedarbejder ved Tønder Kommunes Børn & ungeafdeling.
 • Udarbejdelse af tværfaglig analyserapport vedr. tidlig forebyggende indsats for familier og børn med særlige behov i Tønder Kommune – Finansieret af Socialministeriet.
 • Rapporten mundede ud i etablering af et familieteam
 • Målgruppe: Familier og børn med særlige behov

1998 – 2001

 • Diplomuddannelse i Almen Pædagogik (3 semestre)

01.02. 1996 – 31.12.1999

 • Leder af EU Socialfond aktiveringsprojekter for ledige kvinder på dagpenge eller kontanthjælp under AOF Ribe.
 • Opgaverne var ledelse, pædagogisk metodeudvikling, supervision, rådgivning, undervisning, projektbeskrivelse, målsætnings- og evalueringsrapporter, uddannelses- og undervisningsplaner.
 • Tværfagligt samarbejde med kommuner, socialrådgivere, familiemedarbejdere, jobkonsulenter, AF, Ribe Amt, uddannelsesinstitutioner, psykiatri, virksomheder og institutioner, samt politikere.
 • Målgruppe: Kvinder med særlige behov og deres børn.

01.08. 1995 – 31.01. 1996

 • Timelærer i personlig kompetenceudvikling – aktiveringsprojekt for ledige – AOF Ribe og Ribe Kommune.

1993 – 96

 • Uddannet pædagog Aabenraa Pædagogseminarium

1992 – 93

 • Tværfaglig arbejdsgruppe vedr. personalepolitik i Tønder Kommune

1991 – 93

 • Medarbejderråd og Forhandlingsudvalg Tønder Kommune

1991 – 92

 • Udviklet og tilrettelagt VUS-kuser for pædagogmedhjælpere i Sdr. Jylland

1987 – 89

 • Fællesforældrenævn Tønder Kommune

1987 – 89

 • Fællestillidskvinde BUPL og PMF – Tønder kommunes daginstitutioner

1980 – 93

 • Tillidskvinde PMF

1978 – 93

 • Pædagogmedhjælper Møgeltønder Børnehave

1977 – 78

 • Socialrådgiverstuderende – Den sociale Højskole i Esbjerg

Møde de andre