“Smil til verden og verden smiler til dig??”

I 2011 blev jeg udredt på psykiatrien (DPC) i Augustenborg. Jeg havde gennemgået flere samtaler med behandler, samt gennemført flere tests, der alle tydede på det samme; ADHD. På en screening, de kaldte for DIVA (Diagnostisch Interview Voor Adhd), scorede jeg så at sige TOP karakter. Dvs. jeg passede ind i ADHD skalaen med hele…

Ubuntu

Ubuntu – ”troen på et universelt bånd om deling, der forbinder hele menneskeheden” og vores medfødte styrker. Vi er alle født ind i livet med mindst 24 styrker

Jeg kan mærke jeg begynder at blive lidt stille

Jeg er født ind i livet med TOP-styrken Begejstring. Denne styrke ligger til grund for ofte en talestrøm om det, der optager mig lige nu og her. Eller en sejrs-dans over skøn mad jeg er ved at spise. Udbrud som: ”HURRA”, før jeg bryder udi sang eller måske en komisk dans og lignende. Derfor er…