Hvordan får du medarbejderne til at blomstre?

I sommeren 2020, mens jeg sad og lagde sidste hånd på værket i forbindelse med den nyeste bog “Find det der virker og gør mere af det…..om trivsel, glæde, selvværd og den nye tids energi”, fik jeg en idé. Det handlede om at lave et projekt for børn, der oplever sig mobbet. Vi har hos…

Fordi jeg kan! Fordi jeg vil!

Der er mange usikre og nervøse menneske for øjeblikket, og det oplever jeg især blandt små selvstændige, som jeg selv. Der bliver skrevet rigtig meget på de sociale medier, og når jeg læser mange af opslagene, læser jeg, at bag skriverierne gennem der sig en angst og en frygt. Hvad sker der med mig og…

Jeg kan mærke jeg begynder at blive lidt stille

Jeg er født ind i livet med TOP-styrken Begejstring. Denne styrke ligger til grund for ofte en talestrøm om det, der optager mig lige nu og her. Eller en sejrs-dans over skøn mad jeg er ved at spise. Udbrud som: ”HURRA”, før jeg bryder udi sang eller måske en komisk dans og lignende. Derfor er…

Om at være den leder, du gerne selv vil have

”I dagligdagen tænker man ikke så meget over, hvem der er leder. Det er man til gengæld aldrig i tvivl om, når det er nødvendigt”! Jeg kan huske, at jeg blev utrolig glad for den tilbagemelding, fordi det var sådan, jeg som leder ønskede det, og det var sådan en leder, jeg selv ønskede at…

Kom så Viggo – vi elsker dig

Når jeg er ude i personalegrupper, oplever jeg ofte, at medarbejderne har meget fokus på det, der ikke virker, og det der ikke lykkes. Det har den konsekvens, at de ofte føler afmagt og får en følelse af, at de ikke lykkes og derigennem ikke er gode nok til deres job. Derfor arbejder vi stort…

Hvad betyder ordentlig

En medarbejder i en sfo fortalte, at de havde en dreng, der ind imellem havde svært ved at sidde ordentligt ved bordet, når de spiste. Denne dag havde han fået at vide op til flere gange, at hvis han ikke snart sad ordentligt, så ville han blive henvist til køkkenet! Så kunne han sidde der…