Hvordan får du medarbejderne til at blomstre?

I sommeren 2020, mens jeg sad og lagde sidste hånd på værket i forbindelse med den nyeste bog “Find det der virker og gør mere af det…..om trivsel, glæde, selvværd og den nye tids energi”, fik jeg en idé. Det handlede om at lave et projekt for børn, der oplever sig mobbet. Vi har hos…

Onlineforedrag: Hvad lærte vi under coronaen?

Hvad lærte vi under coronaen? Der har været og er stadig mange forskellige indgange til, hvad der blev lært under nedlukningen grundet corona. Vi tager fat i nogle af dem, og vi tager også fat i, hvordan vi kan fastholde nogle af de gode ting. Der er ikke noget, der er så skidt, at det…

“Smil til verden og verden smiler til dig??”

I 2011 blev jeg udredt på psykiatrien (DPC) i Augustenborg. Jeg havde gennemgået flere samtaler med behandler, samt gennemført flere tests, der alle tydede på det samme; ADHD. På en screening, de kaldte for DIVA (Diagnostisch Interview Voor Adhd), scorede jeg så at sige TOP karakter. Dvs. jeg passede ind i ADHD skalaen med hele…

Onlineforedrag: Er du forvirret? Så er du på rette vej

Er du forvirret? Så er du på rette vej Den nye tids energitilstrømning opleves på mange forskellige måder. Du kan opleve det som en forvirring eller en frustration. Du kan også opleve det som et indre kald, som er svær at sætte ord på. Uanset hvad og hvordan så bare rolig – du er på…

Onlineforedrag: Om at være holdningsfri

Om at være holdningsfri Kender du det? Du kan have så travlt med at synes en hel masse, uden egentlig at være i kontakt med det, du synes en masse om – du synes bare og er derved i hjernen. Konsekvensen er, at du lukker dig selv og verden inde. Den nye tids energi gør…

Onlineforedrag: Rejsen fra hovedet og ned i hjertet

Rejsen fra hovedet og ned i hjertet Har du tænkt på, at i hovedet sidder alt det, du har lært, og i hjertet sidder alt det, du har oplevet? Tiden er inde til at give slip på og aflære det, du har i hovedet og i stedet begynde at sætte fokus på, hvad du oplever.…

Onlineforedrag: Hvad er det værste der kan ske?!

Hvad er det værste der kan ske?! Vi er i en tid, hvor intet er, som det var før, og vi skal indstille os på, at det bliver det heller aldrig mere. Vi er i gang med at skabe den nye tid med en ny tids energi, som er så helt anderledes, end vi før…

Onlineforedrag: Styrken Leder og den nye tids energi

Styrken Leder og den nye tids energi Vi bevæger os lige nu ind i en tid, hvor vores egen indre stemme bliver tydeligere og tydeligere. Hvordan påvirker det os? Hvordan kan vi navigere i forhold til os selv og hinanden? I den forbindelse sætter vi fokus på styrken Leder, fordi den styrke hjælper os til,…