Uddannelsen til Ressourcedetektiv

Vil du også udvikle dig fra Fejlfinder til Ressourcedetektiv?

Og skabe mere udvikling, trivsel og arbejdsglæde

Kurser

Vil du også udvikle dig fra Fejlfinder til Ressourcedetektiv?

…og skabe mere udvikling, trivsel og arbejdsglæde

Lederuddannelse

Vil du også finde det, der virker i dit lederskab?

Og lære at se på ledelse med nye øjne

Foredrag

Vil du også lære mere om, hvordan det komplicerede kan gøres enkelt?

Og hvordan vi som mennesker udvikler os bedst muligt

Ledelsescoaching

Vil du også lære at bruge dine styrker positivt og navigere som leder?

Og skabe nye veje til at arbejde med ledelse

Styrkekort

Vil du også lære dine og andres styrker at kende?

Og få større indblik i jeres potentiale

Institutionsforløb

Vil I også styrke jeres samspil og få bedre indsigt i hinanden?

og skabe grobund for udvikling

Bøger

Ønsker du at blive klogere på dig selv??

Og dine relationer til andre mennesker

RessourceDetektivens podcast

Vil du gerne være klogere på at bruge styrkerne?

Lyt til RessourceDetektivens podcast og få masser af inspiration.

Om RessourceDetektiven

Hos RessourceDetektiven er vores grundsyn, at der er ressourcer, styrker og værdier i alle mennesker. Vi tager afsæt i den anerkendende og styrkebaserede tilgang – og bruger den til at udvikle mennesker og skabe trivsel, glæde, øget selvværd og øget arbejdsglæde.

Vi ved erfaringsmæssigt, at personlig udvikling stimulerer faglig udvikling, og på den måde sikres der en høj grad af kvalitet i det daglige arbejde. Det handler om relationer mellem mennesker gennem en anerkendende og styrkebaseret tilgang.

Med udgangspunkt i netop det, tilbyder vi en bred vifte af uddannelser, coaching, kurser og foredrag, som kan hjælpe dig til at styrke dig selv og dine omgivelser, uanset om du vil bruge det til at skærpe din kommunikation på arbejdspladsen – og eksempelvis blive en bedre leder, pædagog eller medarbejder – eller om du vil styrke dig selv som privatperson.

Du kan læse mere om os her eller i vores magasin ”Fra Fejlfinder til Ressourcedetektiv”.

Vores kontaktoplysninger finder du lige her.

Dorthe Friedrichsen, Centerleder hos Hjernecenter Syd, efter kursusforløb for medarbejdere

Vi ser medarbejdere, der reflekterer med en helt ny og anden selvindsigt, hvilket har stor betydning for fremme af centerets kerneopgave, vores borgere samt for det kollegiale fællesskab og arbejdsglæden.

Inspiration