Vil du være med til at skabe udvikling, trivsel og arbejdsglæde?

Når du arbejder med at skabe udvikling for mennesker, er det vigtigt, at du har fokus på din egen udvikling, og at det sker i samspil og relationer med andre mennesker. Det er både som leder og som medarbejder. Det handler om grobund for trivsel, arbejdsglæde og meningsfuldhed.

Vi ved erfaringsmæssigt, at personlig udvikling stimulerer faglig udvikling, og på den måde sikres der en høj grad af kvalitet i det daglige arbejde. Det handler om relationer mellem mennesker gennem en anerkendende og styrkebaseret tilgang.

Når det igen og igen lykkes for os, er det fordi:

  • Vi får den anerkendende og styrkebaserede tilgang til at virke.
  • Vi får mennesker til at lytte og være nysgerrige på hinanden.
  • Vi hjælper med at sætte ord på det, der er vanskeligt.
  • Vi tror på den enkelte, den enkeltes ressourcer og styrker.
  • Vi hjælper den enkelte med at få stimuleret styrkerne og modet til at udvikle sig fagligt og personligt.

Med RessourceDetektivens tilgang skaber vi:

  • Trivsel og arbejdsglæde
  • Gensidig forståelse gennem god omgangstone og meningsfuld kommunikation
  • Stærke relationer gennem gode historier – også kaldet narrativer – og en nysgerrig tilgang

Ved hjælp af redskaberne:

Online Kurser

Som noget helt nyt tilbyder RessourceDetektiven onlinekurser i trivsel, glæde og selvværd.

Du finder datoer og yderligere information her.

Fra Fejlfinder til Ressourcedetektiv

Så er vores nye magasin på gaden. Du kan hente det lige her(PDF 5MB)  og finde masser af inspiration, hvis du vil være med til at skabe trivsel, glæde og selvværd!

Dorthe Friedrichsen, Centerleder, Hjernecenter Syd udtaler efter kursusforløb for medarbejdere:

“Vi ser medarbejdere der reflekterer med en helt ny og anden selvindsigt, hvilket har stor betydning for fremme af centerets kerneopgave – vores borgere samt for det kollegiale fællesskab og arbejdsglæden.”

Institutionsforløb

Står I med en konkret udfordring i institutionen? Vi har udviklet fysiske og konkrete redskaber, der skaber trivsel, glæde og meningsfuld kommunikation også når det er svært.

Ledelsescoaching

Ønsker du at stå stærkt og sikkert som leder, at turde gå foran og stole på din intuition? Vi tilbyder ledelsescoaching, hvor du kommer i kontakt med din ægthed og autencitet.

Uddannelsen til ressourcedetektiv

Har du brug for personlig OG faglig udvikling? RessourceDetektivens Uddannelse samler al vores viden omkring den anerkendende og styrkebaserede tilgang og lærer dig redskaberne til at løfte dig selv og andre.

Inspiration fra RessourceDetektiven

Onlineforedrag: Hvad lærte vi under coronaen?

Hvad lærte vi under coronaen? Der har været og er stadig mange forskellige indgange til, hvad der blev lært under nedlukningen grundet corona. Vi tager fat i nogle af dem, og vi tager også fat i, hvordan vi kan fastholde nogle af de gode ting. Der er ikke noget, der er så skidt, at det…

“Smil til verden og verden smiler til dig??”

I 2011 blev jeg udredt på psykiatrien (DPC) i Augustenborg. Jeg havde gennemgået flere samtaler med behandler, samt gennemført flere tests, der alle tydede på det samme; ADHD. På en screening, de kaldte for DIVA (Diagnostisch Interview Voor Adhd), scorede jeg så at sige TOP karakter. Dvs. jeg passede ind i ADHD skalaen med hele…

Onlineforedrag: Er du forvirret? Så er du på rette vej

Er du forvirret? Så er du på rette vej Den nye tids energitilstrømning opleves på mange forskellige måder. Du kan opleve det som en forvirring eller en frustration. Du kan også opleve det som et indre kald, som er svær at sætte ord på. Uanset hvad og hvordan så bare rolig – du er på…

Onlineforedrag: Om at være holdningsfri

Om at være holdningsfri Kender du det? Du kan have så travlt med at synes en hel masse, uden egentlig at være i kontakt med det, du synes en masse om – du synes bare og er derved i hjernen. Konsekvensen er, at du lukker dig selv og verden inde. Den nye tids energi gør…

Onlineforedrag: Rejsen fra hovedet og ned i hjertet

Rejsen fra hovedet og ned i hjertet Har du tænkt på, at i hovedet sidder alt det, du har lært, og i hjertet sidder alt det, du har oplevet? Tiden er inde til at give slip på og aflære det, du har i hovedet og i stedet begynde at sætte fokus på, hvad du oplever.…

Finder du ikke det, du leder efter?

Vi vil rigtig gerne hjælpe, og du kan helt uforpligtende kontakte os, så du kan komme videre med din søgen.